Erfgoed heeft alles te maken met ons eigen leven, onze identiteit en is bepalend voor het karakter van de plaats waar wij wonen. Het omvat zichtbare en onzichtbare overblijfselen van onze gezamenlijke geschiedenis die wij waardevol vinden voor ons gemeenschappelijk geheugen en onze identiteit. De resten van het verleden vormen in de toekomst een belangrijke inspiratiebron voor het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit en het versterken van de identiteit van Cranendonck.

Bodemarchief

Cranendonck heeft een rijk en gevarieerd bodemarchief. Het is een historisch gegroeide regio, waarin het erfgoed gestalte kreeg dankzij haar inwoners en het omliggende landschap. Ondanks de omvangrijke erosie als gevolg van de woningbouw en ontgrondingen, is er nog veel in de bodem bewaard. Cranendonck kent naast terreinen met een beschermde monumentenstatus ook een aantal terreinen met een vastgestelde archeologische waarde.

Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg

Het Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg beschrijft hoe de gemeente Cranendonck, als beheerder van het erfgoed, in de komende jaren met dit erfgoed omgaat. Het doel is om de bestaande identiteit te versterken en voorwaarden te creëren om die identiteit uit te bouwen nu en in de toekomst.

Erfgoedkaarten

Via onze erfgoedkaarten(externe link) is de rijke geschiedenis van de regio in kaart gebracht en voor iedereen toegankelijk gemaakt. De kaarten bevatten informatie waar archeologische en cultuurhistorische waarden of verwachtingen aanwezig zijn en waar niet. Onze erfgoedkaarten zijn ook benoemd als goed voorbeeld.

Header:

  • Standerdmolen, Soerendonk -1942
  • Grenspaal Maarheeze - 1978
  • Kleinschoot 21, Budel-Schoot - 1979
  • Hotel Sint Joseph - De Cantine in Budel-Dorplein - 1980

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (021203, 199726, 202591, 210849)