Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is bedoeld om u te helpen met het betalen van de rekeningen voor gas en elektriciteit. De energietoeslag 2023 is een bijdrage van € 800 netto per huishouden.

Sommige mensen betalen we de energietoeslag automatisch uit. Omdat ze vorig jaar bijvoorbeeld al energietoeslag hebben ontvangen. Geldt dit niet voor u, maar heeft u wel een laag inkomen? Vraag de energietoeslag dan zelf aan.

Veel huishoudens hebben al automatisch een vooruitbetaling van € 500 op de energietoeslag van 2023 ontvangen. Omdat ze vorig jaar bijvoorbeeld al energietoeslag hebben ontvangen. Heeft u dit bedrag nog niet ontvangen? En heeft u recht op de energietoeslag 2023? Dan heeft u of uw gezin nog recht op een aanvulling tot maximaal € 1.300.

Apart zetten

Het is verstandig om de energietoeslag op een aparte rekening te zetten. Betaal vervolgens met een deel van dit bedrag iedere maand het voorschot van de energieleverancier. Of bewaar het geld om de hogere jaarafrekening aan het einde van het (contract)jaar te kunnen betalen.

Heeft u nu (nog) geen hogere energierekening? Dan kunt u toch recht hebben op de energietoeslag. Ook dan is het verstandig om het geld apart te zetten om uw energiekosten te betalen.

Aanvragen energietoeslag

Heeft u de energietoeslag niet automatisch ontvangen? Vraag deze dan aan via onderstaande knop. Bekijk vooraf hieronder welke informatie we nodig hebben om uw aanvraag te beoordelen.

DigiD linkOnline energietoeslag aanvragen

Twijfelt u of u recht heeft op de energietoeslag? Bekijk hieronder alle voorwaarden of neem op maandag, dinsdag of donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch contact op met het team Bestaanszekerheid op 040-2083760.

Voorwaarden?

De energietoeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Er geldt maximaal 1 toeslag per huishouden.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente als u:

 • 21 jaar of ouder bent; en
 • in de gemeente Cranendonck woont; en
 • een zelfstandig huishouden voert; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm.

De betekent dat uw netto inkomen, inclusief vakantietoeslag, vanaf 1 januari 2024 niet hoger is dan onderstaande bedragen:

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand€ 1.668,98€ 1.853,49
Samenwonend / gehuwd€ 2.384,25€ 2.512,02

Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd en ontvangt u naast de AOW-uitkering maandelijks een particuliere oudedagsvoorziening (pensioen)? Het inkomen uit dit pensioen wordt vrijgelaten tot een bedrag van € 25,05 netto per maand voor een alleenstaande en alleenstaande ouder en tot € 50,10 voor samenwonenden of gehuwden samen.

Wanneer heeft u geen recht op de energietoeslag?

U heeft géén recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op de datum van uw aanvraag:

 • geen zelfstandige woonruimte heeft, dus als u bijvoorbeeld bij iemand inwoont of een kamer huurt; of
 • 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
 • student bent, studiefinanciering ontvangt of aanspraak kunt maken op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000; of
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen), als de instelling voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet bij u in rekening brengt; of
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente Cranendonck.

Wat moet ik doen?

 • We hebben informatie van u nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Zorg voordat u start met het invullen van het formulier, dat u scans of screenshots heeft van de volgende documenten:
  • een geldig legitimatiebewijs, zoals paspoort of identiteitskaart (let op: géén rijbewijs) van uzelf en uw eventuele partner;
  • salarisspecificatie, uitkeringsspecificatie of ander bewijs van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner van de maand voorafgaand aan deze aanvraag;
  • als u en of uw partner zelfstandige bent, lever dan het jaarinkomen van 2022 en 2023 aan;
  • bankpas van de bankrekening waarop wij de energietoeslag kunnen betalen.
 • U vult de vragen in het digitale aanvraagformulier naar waarheid in.
 • U levert kopieën, scans of screenshots van alle gevraagde informatie aan. Die kunt u uploaden. Zorg ervoor dat de gevraagde documenten compleet zijn. Hiermee levert u bewijs aan dat u in aanmerking komt voor de energietoeslag. De gemeente bewaart al deze gegevens in een dossier.
 • U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u beiden de aanvraag ondertekenen.

Zorg dat we uw aanvraag voor de energietoeslag vóór 1 juli 2024 ontvangen. Daarna worden aanvragen niet meer in behandeling genomen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de energietoeslag van de gemeente Cranendonck?
Stel ze via energietoeslag@a2samenwerking.nl. Of neem op maandag, dinsdag of donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch contact op met het team Bestaanszekerheid op 040-2083760.

Kunt u de aanvraag niet online indienen? Neem dan op maandag, dinsdag of donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur contact op via het hierboven genoemde telefoonnummer. We sturen dan een papieren formulier per post naar u toe. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u daarna met de gevraagde informatie naar ons toezenden, mailen of inleveren aan de balie van het gemeentehuis ter attentie van de afdeling Werk en Inkomen.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u recht heeft op de energietoeslag 2023.
Als u recht heeft op de energietoeslag 2023, betalen we deze zo snel mogelijk op uw bankrekening.

De Voorzieningenwijzer

Er zijn veel toeslagen, voorzieningen en regelingen in Nederland waar mensen gebruik van kunnen maken. Heel fijn voor iedereen die het extra geld goed kan gebruiken. Maar hoe weet u nu waar u aanspraak op kunt maken? En hoe dient u een aanvraag in? 
De Voorzieningenwijzer biedt een compleet overzicht van al deze regelingen en maakt het mogelijk om erachter te komen of u ergens recht op hebt.

www.devoorzieningenwijzer.nl

U kunt via onderstaande link zelf een check doen om te zien waar u recht op hebt. En als u wilt, kunt u via de site ook meteen een gratis adviesgesprek aanvragen.

www.datgeldtvoormij.nl

Maak ook gebruik van het Tijdelijk Noodfonds Energie

Huishoudens met een lager inkomen en een hoge energierekening kunnen ook terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Tijdelijk Noodfonds Energie is voor de 2e keer open om huishoudens met een lager inkomen en een hoge energierekening te helpen. Dit is een andere regeling dan de Energietoeslag 2023, met andere voorwaarden. Als u hier recht op heeft, kunt u deze beide aanvragen.

Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening gedurende zes maanden na hun aanvraag. De uitbetaling gaat via de energieleverancier. De regeling verloopt via de Rijksoverheid. Kijk voor meer informatie en hoe aan te vragen op www.noodfondsenergie.nl.