Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is een eenmalige bijdrage van € 1.300 netto per huishouden, voor uw energiekosten voor het jaar 2022. Het bedrag is verhoogd van € 800 naar € 1.300. 

Apart zetten

Krijgt u dit bedrag van ons, dan is het verstandig om deze € 1.300 op een aparte rekening te zetten. Elke keer als u dan uw maandelijks voorschotbedrag moet betalen aan de energieleverancier, gebruikt u een klein deel van die € 1.300 om die verhoging te kunnen betalen. Of u bewaart het geld om de hogere jaarafrekening aan het einde van het (contract)jaar te kunnen betalen.

Heeft u nu (nog) geen hogere energierekening? Dan kunt u toch recht hebben op deze energietoeslag. Ook dan is het verstandig om het geld apart te zetten om uw energiekosten te betalen.

Aanvragen energietoeslag

Als u de energietoeslag niet automatisch heeft ontvangen, kunt u deze via de button hieronder aanvragen:

DigiD linkOnline energietoeslag aanvragen

Twijfelt u of u recht heeft, neem dan op maandag, dinsdag of donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch contact op via 040-2083760.

Let op: U kunt de aanvraag voor het jaar 2022 nog indienen tot en met 31 december 2022. Daarna wordt uw aanvraag voor 2022 niet meer in behandeling genomen.

Voorwaarden

De energietoeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. U kunt per huishouden maar één keer de energietoeslag krijgen.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente als u:

 • 21 jaar of ouder bent; en
 • in de gemeente Cranendonck woont; en
 • zelfstandige woonruimte heeft; en
 • de energiekosten betaald; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u toepasselijke bijstandsnorm.

Inkomensgrenzen netto per maand inclusief vakantietoeslag vanaf 1 juli 2022:

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijd   Vanaf AOW-leeftijd   
Alleenstaand€ 1.322,18€ 1.470,80
Samenwonend/gehuwd€ 1.888,84€ 1.992,43

Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd en ontvangt u naast de AOW-uitkering maandelijks een particuliere oudedagsvoorziening (pensioen)? Het inkomen uit dit pensioen wordt vrijgelaten tot een bedrag van € 21,50 netto per maand voor een alleenstaande en alleenstaande ouder en tot € 43,00 voor samenwonenden of gehuwden samen.

Wanneer heeft u geen recht op de energietoeslag?

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op de datum van uw aanvraag:

 • geen zelfstandige woonruimte heeft, dus als u bijvoorbeeld bij iemand inwoont of een kamer huurt; of
 • 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
 • student bent, studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt en geen zelfstandige woonruimte heeft; of
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

Wat moet ik doen?

 • We hebben een aantal bewijsstukken nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen. Voordat u het aanvraagformulier gaat invullen, zorg voor scans of screenshots van de volgende bewijsstukken:
  • een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van uzelf en uw eventuele partner;
  • salarisspecificatie, uitkeringsspecificatie of andere bewijsstukken van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner van de maand voorafgaand aan deze aanvraag;
  • als u en of uw partner zelfstandige bent, bewijsstukken van het jaarinkomen 2021;
  • bankpas van de bankrekening waarop wij de toeslag kunnen betalen.
 • U vult de vragen gesteld in het digitale aanvraagformulier naar waarheid in.
 • U levert kopieën, scans of screenshots van alle gevraagde bewijsstukken in. Die kunt u uploaden. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.
 • U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen. 

Zorg dat u uw aanvraag voor de energietoeslag van 2022 vóór 1 januari 2023 indient, daarna worden aanvragen voor het jaar 2022 niet meer in behandeling genomen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de energietoeslag van de gemeente Cranendonck? Stel ze via energietoeslag@a2samenwerking.nl. Of neem op maandag, dinsdag of donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch contact op via 040-2083760.

Kunt u de aanvraag niet online indienen? Neem dan ook op maandag, dinsdag of donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur contact op via het hierboven genoemde telefoonnummer. U krijgt dan de papieren versie van het aanvraagformulier toegestuurd. Het ingevulde en ondertekende formulier moet u dan met de gevraagde bewijsstukken naar ons toezenden, mailen of inleveren aan de balie van het gemeentehuis ter attentie van de afdeling Werk en Inkomen.

Hoe lang duurt het?

In verband met de hoeveelheid aanvragen die wij momenteel ontvangen, duurt het afhandelen van uw aanvraag echter langer dan u van ons gewend bent. We vinden dit heel vervelend en hopen op uw begrip.

Ook energietoeslag in 2023

Het kabinet heeft in september toegezegd dat de energievergoeding ook aangevraagd kan worden in 2023. U kunt met het formulier dat nu op de website staat alleen een aanvraag doen voor het bedrag van € 1.300 in 2022. Zorg dat u uw aanvraag voor de energietoeslag van 2022 vóór 1 januari 2023 indient, daarna worden aanvragen voor het jaar 2022 niet meer in behandeling genomen. In het nieuwe jaar leest u op deze pagina wanneer u een aanvraag kunt doen voor 2023.

Vooruitbetaling energietoeslag 2023 van € 500

Huishoudens die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen, krijgen automatisch een vooruitbetaling van de energietoeslag 2023 van € 500.

Let op: dit geldt voor de huishoudens die al een beschikking (toekenning) hebben ontvangen van de gemeente.

Voor aanvragen, die nog in behandeling zijn, is de vooruitbetaling niet mogelijk.

Dus:

 • Heeft u een beschikking ontvangen? Dan krijgt u automatisch de vooruitbetaling.
 • Heeft u nog geen beschikking ontvangen? Dan krijgt u nog geen betaling van de energietoeslag.

Automatische toekenning

De vooruitbetaling verloopt automatisch. Dit betekent dat u geen aanvraag hoeft in te dienen.

Als u de energietoeslag 2022 heeft ontvangen, ontvangt u in december een brief met de bevestiging van de vooruitbetaling en nadere informatie.

Als u geen energietoeslag 2022 heeft ontvangen, ontvangt u ook geen vooruitbetaling van de energietoeslag 2023.

We verzoeken u geen contact op te nemen. Alle informatie die we u kunnen geven, staat in bovenstaande tekst. Op deze manier kunnen onze medewerkers zo snel mogelijk verder met het afhandelen van alle aanvragen en het regelen van de vooruitbetaling.

Alvast dank voor uw begrip.

Hoe krijg ik de € 190 korting op mijn energierekening in november en december?

Hoe u de € 190 korting op uw energierekening in november en december 2022 krijgt, hangt af van uw energieleverancier. U kunt dit niet zelf bepalen. Uw energieleverancier kan op 5 verschillende manieren de € 190 korting per maand aan u betalen. Uw energieleverancier laat u zo snel mogelijk weten hoe u uw geld krijgt. Deze compensatieregeling wordt dus niet door de gemeente uitgevoerd en de gemeente kan vragen daarover niet beantwoorden.

Waarom laat de afhandeling van mijn aanvraag energietoeslag langer op zich wachten?

Wanneer u nog niet bij ons bekend bent, duurt het verwerken van de aanvraag langer omdat nagegaan moet worden of er recht bestaat op de toeslag.

Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, ondertekend en de gevraagde bewijsstukken heeft ingeleverd, krijgt u zo snel mogelijk bericht of u recht heeft op de energietoeslag.

In verband met de hoeveelheid aanvragen die wij momenteel ontvangen, duurt het afhandelen van uw aanvraag echter langer dan u van ons gewend bent. We vinden dit heel vervelend en hopen op uw begrip.

Heeft u geen recht op de energietoeslag of is de energietoeslag niet voldoende?

Alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor individuele bijzondere bijstand.

Hiervoor gelden andere uitgebreide voorwaarden. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar kostenstijging (volgens Nibud normen), inkomen en vermogen.

Klik hier voor meer informatie over individuele bijzondere bijstand.