Regelingen duurzaamheid en energiebesparing voor bedrijven

Informatieplicht energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 treed de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en organisaties in werking. Dit is meteen ook de einddatum om aan deze nieuwe eis te voldoen. Op zijn laatst moet op 1 juli 2019 van iedere inrichting een rapport bij het bevoegde gezag zijn ingeleverd. Daarna geldt dat eenmaal per vier jaar een nieuw rapport is opgestuurd. Op deze pagina: 'Energiebesparing en het Activiteitenbesluit(externe link)' is meer informatie over het bereik van de energiebesparingseis te vinden.

Waarom een informatieplicht?

Uit de Nationale Energieverkenning 2017 blijkt dat het toezicht op (en handhaving van) de energiebesparingseis tegen hindernissen aanloopt. Hiermee komt een belangrijk deel van het doel in het Energieakkoord voor duurzame groei buiten bereik. Het niet hebben van voldoende informatie over een inrichting is een belangrijke hindernis. Het gaat om gegevens waarmee de controle op de energiebesparingsplicht gebeurt. Door een informatieplicht te presenteren, komt de informatie vrij waarmee ook informatie gestuurde handhaving beter mogelijk wordt. Tegelijk moedigt de informatieplicht "het bedrijfsleven" aan om met energiebesparing te starten.

Webinar terugkijken & aanvullende informatie

Vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Kenniscentrum InfoMil en Rijksdienst van Ondernemend Nederland is er in december 2018 een webinar georganiseerd omtrent de informatieplicht energiebesparing. Terugkijken kan hier(externe link)!

Meer weten over alle erkende maatregelen voor energiebesparing? Kijk hier(externe link) voor meer informatie.

Meer weten over de energiebesparende maatregelen vanaf 1 januari 2019? Kijk hier(externe link) voor meer informatie.