Op drie locaties in de gemeente Cranendonck heeft het Dommelstroom Interventie Team (DIT) op 20 maart 2024 controles uitgevoerd. Het gaat om locaties in het buitengebied met een niet-agrarische bedrijfsbestemming. 

Op één van de drie locaties zijn drugs gerelateerde voorwerpen aangetroffen. Deze voorwerpen zijn in beslag genomen door de politie voor nader onderzoek. Verder zijn overtredingen geconstateerd in het kader van brandveiligheid, milieuwetgeving en het omgevingsplan. 

Bij deze controle waren de Gemeente Cranendonck, de politie Oost-Brabant, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (Odzob) en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) aanwezig. Er is gecontroleerd of aan de wet- en regelgeving wordt voldaan. Daarnaast is het belangrijk om eigenaren van panden of percelen in het buitengebied weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit.

Dommelstroom Interventie Team

Het Dommelstroom Interventie Team (DIT) is een interventieteam onder regie van de zes Dommelstroomgemeenten Son en Breugel, Nuenen, Geldrop-Mierlo, Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende. Het DIT voert controles uit bij panden en locaties waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of die niet voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook om de weerbaarheid tegen misstanden te vergroten. Het team kijkt naar brandveiligheid, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs en andere overtredingen. 

Handhaving

Voor een veilige woonomgeving en de naleving van de wet- en regelgeving controleert de gemeente op situaties die hier mogelijk niet aan voldoen of gevaarlijk zijn. Als overtredingen worden vastgesteld, dan handhaaft de gemeente hierop, indien nodig in samenwerking met de andere betrokken partijen. 

Meld verdachte situaties en overlast

Ook u kunt bijdragen aan een veilige leefomgeving. Meld verdachte situaties en/of overlast melden bij het DIT. Dat kan door te bellen met de gemeente Cranendonck via 0495-431222 of met de politie via 0900-8844.

Liever anoniem melden? Dat kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl(externe link). Anonieme meldingen komen rechtstreeks bij de gemeente terecht en kunnen gebruikt worden voor onderzoek of een controle door het DIT.