Wat is het?

(Budget)subsidie wordt ingezet om bij te dragen aan gewenste beleidsdoelstellingen op het gebied van wonen & leven, recreatie & toerisme, onderwijs of zorg.

Budgetsubsidie wordt verstrekt aan grotere professionele organisaties. Zij krijgen een budgetsubsidie voor één of meerdere jaren waaraan te leveren activiteiten en prestatieafspraken zijn gekoppeld. 

Hoe werkt het?

Om een subsidie te ontvangen, dient uw subsidieaanvraag te voldoen aan een aantal eisen. Deze staan in de Algemene subsidieverordening Cranendonck 2021 en de nadere regels 2018. Lees de verordening en subsidieregelingen goed door voor u de subsidie aanvraagt.

Wat moet ik doen?

Aanvragen budgetsubsidie 

U heeft tot 1 juni voorafgaand aan het subsidiejaar de tijd om subsidie aan te vragen. 

Bij de aanvraag heeft u onder andere de volgende gegevens nodig:

  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
  • de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;
  • een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten.

eHerkenning linkAanvragen budgetsubsidie

Uiterlijk 31 december neemt het college een besluit over uw subsidieaanvraag.

 

Vaststellen subsidie

Uiterlijk 1 juni dient u een verantwoording in. Deze verantwoording bestaat minimaal uit een inhoudelijk verslag. Bij subsidies van meer dan € 50.000 bevat de aanvraag ook:

  • een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening)
  • een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop
  • een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

eHerkenning linkVaststellen budgetsubsidie

Uiterlijk 31 december neemt het college een besluit over uw verantwoording. 

Aanvullende informatie

De Algemene subsidieverordening Cranendonck 2021 en de nadere regels 2018 vindt u op overheid.nl.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het invullen of heeft u nog andere vragen, neem dan contact op met de afdeling burgers en bedrijven, team zorg en welzijn. Dat kan telefonisch via 14 0495 of via ons contactformulier.