Wat is een bijstandsuitkering?

Met een bijstandsuitkering kunt u de noodzakelijke kosten van uw levensonderhoud betalen. Denk bijvoorbeeld aan huur, eten en drinken. U vraagt een uitkering aan wanneer uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen.

Wanneer heb ik recht op bijstand?

De gemeente kijkt of u recht hebt op bijstand. Een bijstandsuitkering wordt niet altijd uitbetaald in geld. Soms krijgt u bijvoorbeeld voedsel, kleding of woonruimte. Ook kan de gemeente u bijstand geven in de vorm van een lening. Die moet u later terugbetalen.

Voorwaarden

U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of op een andere manier rechtmatig in Nederland verblijft. Bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert.
 • U woont of verblijft in Nederland.
 • U heeft geen of onvoldoende eigen inkomen.
 • U heeft geen eigen vermogen of een eigen vermogen dat lager is dan het maximale bedrag. Denk aan spaargeld of een eigen huis.
 • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld wanneer u in de gevangenis zit.

Ik ben jonger dan 27 jaar

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan moet u zich eerst melden voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Als dit niet lukt, kunt u na deze periode een bijstandsuitkering aanvragen.

Bijstand aanvragen

U kunt uw bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl. U logt in met uw DigiD. Als u geen DigiD hebt, dan belt u met het Werkplein bij u in de buurt.

Uw aanvraag gaat naar de gemeente. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de uitkering krijgt.

Let op!

 • Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert.
 • Werkt u niet mee aan uw re-integratie, misdraagt u zich of pleegt u fraude? Dan kan de gemeente uw uitkering verlagen of stopzetten. U moet dan misschien uw betaalde uitkering terugbetalen aan de gemeente. U kunt ook een boete krijgen.

Re-integratie

U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan. Dit noemen we re-integratie. U kunt ook recht hebben op re-integratie als u geen bijstandsuitkering ontvangt. Heeft u een opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig? Dan kan dat voor u worden geregeld. De baan die u krijgt aangeboden, moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

Voorschot

U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

 • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
 • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

Geen voorschot

Bent u jonger dan 27 jaar en woont u alleen? Of woont u samen met een partner die ook jonger dan 27 jaar is? Dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

 • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering
 • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert
 • u de bewijsstukken te laat aanlevert
 • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Op de website van Rijksoverheid vindt u de hoogte van uw bijstandsuitkering.

De Voorzieningenwijzer

Er zijn veel toeslagen, voorzieningen en regelingen in Nederland waar mensen gebruik van kunnen maken. Heel fijn voor iedereen die het extra geld goed kan gebruiken. Maar hoe weet u nu waar u aanspraak op kunt maken? En hoe dient u een aanvraag in? 
De Voorzieningenwijzer biedt een compleet overzicht van al deze regelingen en maakt het mogelijk om erachter te komen of u ergens recht op hebt.

www.devoorzieningenwijzer.nl

U kunt via onderstaande link zelf een check doen om te zien waar u recht op hebt. En als u wilt, kunt u via de site ook meteen een gratis adviesgesprek aanvragen.

www.datgeldtvoormij.nl