Wat is het?

Als u een bijstandsuitkering krijgt, kan de gemeente aan u vragen om hier een tegenprestatie voor te leveren. Dit betekent dat u iets terug moet doen voor het krijgen van uw uitkering. Dit doet u met onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Samen met de gemeente overlegt u welke tegenprestatie het beste bij u past.

Hoe werkt het?

De gemeente beoordeelt of u een tegenprestatie moet leveren. Hierbij houdt zij rekening met het volgende:

  • Als u een alleenstaande ouder bent met één of meer kinderen onder de 5 jaar, hoeft u misschien geen tegenprestatie te leveren. Vraag dit na bij de gemeente.
  • Als u arbeidsongeschikt bent, hoeft u misschien geen tegenprestatie te leveren. Vraag dit na bij de gemeente.
  • Als u vrijwilligerswerk doet of mantelzorger bent, kan de gemeente dit al zien als een tegenprestatie.
  • De tegenprestatie mag uw kansen op het vinden van betaald werk niet in de weg staan.

Wat moet ik doen?

  • Bespreek met de gemeente wat voor soort activiteiten u zou kunnen doen.
  • Als u de tegenprestatie niet levert, mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

Extra informatie

De gemeente moet bij het verplichten van de tegenprestatie naar vermogen rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden. Hierbij kunt u denken aan leeftijd, opleiding, werkervaring en andere relevante omstandigheden.