Wat is het?

Als u een bijstandsuitkering krijgt, doet de gemeente regelmatig heronderzoek. Met een heronderzoek kan de gemeente zien of u nog steeds recht hebt op uw uitkering. Ook kijkt de gemeente of het u lukt om werk te vinden.

Hoe werkt het?

Bij een heronderzoek bekijkt de gemeente onder andere:

  • of u nog de juiste uitkering krijgt
  • of uw eventuele inkomen (bijvoorbeeld alimentatie) op de juiste manier van uw uitkering is afgetrokken
  • of uw eigen vermogen goed is bepaald
  • of uw persoonlijke situatie is veranderd, waardoor u meer of minder uitkering moet krijgen
  • of er werk voor u te vinden is
  • hoe u zo snel mogelijk weer betaald werk kunt vinden, zodat u geen uitkering meer nodig hebt

U bent verplicht om mee te werken aan een heronderzoek. De gemeente bepaalt zelf hoe vaak ze een heronderzoek doet. 

Wat moet ik doen?

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard werken als A2-gemeenten samen op het gebied van Werk en Inkomen. U kunt uw klantmanager benaderen voor nadere informatie over het heronderzoek.

U kunt bellen naar 040-2083531 of een e-mail sturen aan werkeninkomen@a2samenwerking.nl. De afdeling Werk en Inkomen is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.