Wat is het?

Soms hebt u een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in leven bent. Bijvoorbeeld als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.

  • U kunt dan een 'bewijs van in leven zijn' aanvragen.
  • Het bewijs van in leven zijn is alleen te gebruiken in Nederland.
  • Soms moet u bij een instelling in het buitenland aantonen dat u in leven bent. Vraag dan het internationale bewijs 'attestatie de vita' aan.

Met een bewijs van in leven zijn kunt u op papier laten zien dat u leeft. U vraagt een bewijs van in leven zijn eenvoudig online aan bij de gemeente.

DigiD linkBewijs 'in leven' aanvragen

Hoe werkt het?

U heeft een bewijs van in leven zijn bijvoorbeeld nodig als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.

Een bewijs van in leven zijn is geldig in:

  • Nederland
  • Aruba
  • Curaçao
  • Bonaire
  • Sint Maarten
  • Sint Eustatius
  • Saba

Als u in een ander land moet laten zien dat u in leven bent, vraagt u een attestatie de vita aan.

Wat moet ik doen?

U vraagt het bewijs van in leven zijn eenvoudig online aan:

DigiD linkBewijs 'in leven' aanvragen

U kunt de aanvraag ook persoonlijk doen, maak hiervoor altijd een afspraak.

Afspraak maken

Wij werken alleen op afspraak.

Wat heb ik nodig?

Als u het bewijs nodig hebt voor een pensioenfonds, hebt u ook de brief van het pensioenfonds nodig waarin hierom wordt gevraagd.

Wat kost het?

Een 'bewijs van in leven' zijn kost: € 7,65(2023).

Als u kunt aantonen dat het bewijs voor het pensioenfonds is, dan is het kosteloos.

In het gemeentehuis kunt u alleen pinnen.

Hoe lang duurt het?

U krijgt het document meteen mee.

Als u het bewijs online of schriftelijk heeft aangevraagd, krijgt u het thuisgestuurd. Dit kan enkele dagen duren.