Vergaderingen gemeenteraad

Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert volgens een vooraf vastgesteld vergaderschema één keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de Baronie Cranendonckzaal in het gemeentehuis te Budel. De vaste vergaderavond is de dinsdagavond. De vergadering begint altijd om 19.30 uur.

In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over raadsvoorstellen die worden gedaan door het college van burgemeester en wethouders.

De voorbereiding voor de besluitvorming vindt plaats in de vergadering van de adviescommissie van de gemeenteraad. Deze vindt altijd plaats twee weken voor de raadsvergadering. Ook deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur in het gemeentehuis te Budel, in de Baronie Cranendonckzaal.

Wat staat er op de agenda?

De agenda voor de vergaderingen worden altijd gepubliceerd in HAC Weekblad en in het RaadsInformatieSysteem. In dit systeem staan ook de stukken waarover vergaderd wordt. 

Direct naar het RaadsInformatieSysteem

Wanneer vergadert de raad?

In het vergaderschema vindt u alle vergaderdata van de raad, commissies en het presidium.

Vergaderschema 2022

De langetermijnagenda geeft weer wat er de komende periode op de raadsagenda staat.

Direct naar de langetermijnagenda

Volg de vergaderingen live of kijk ze terug!

Via de webcast zijn de vergaderingen live te volgen, hier staat ook het archief vanaf februari 2018.

Direct naar de webcast

Voor het archief tot 31 januari 2018, klikt u op onderstaande link

Direct naar het archief

Spreekrecht: Praat met de raad!Praat met de raad

Aan het begin van de vergadering van de adviescommissie kunnen inwoners gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken. Zij kunnen zich dan richten tot de commissie om een toelichting of mening te geven op een raadsvoorstel dat behandeld wordt of aandacht vragen voor een onderwerp dat zij belangrijk vinden. Iedere inspreker krijgt hiervoor maximaal vijf minuten de tijd.

Aanmelden kan tot zes uren voor het begin van de vergadering bij de griffier via telefoonnummer 0495-431134 onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp.

Agenderingsrecht voor inwoners

Sinds 1 juni 2021 kunnen inwoners van Cranendonck onder bepaalde voorwaarden zaken zelf agenderen voor behandeling in de gemeenteraad. Als voldoende inwoners (50) daartoe aanleiding zien en hun handtekening onder een voorstel zetten, kunnen zij een onderwerp dat hen bezighoudt agenderen voor de gemeenteraad.

Eén van de voorwaarden is dat het een nieuw onderwerp moet zijn of een onderwerp dat de laatste twee jaar niet (meer) is besproken in de gemeenteraad.

Belangrijk is ook dat inwoners vanaf 12 jaar het recht krijgen om een onderwerp te agenderen. Zo worden ook jongeren gestimuleerd onderwerpen aan te dragen.

De hele regeling is na te lezen in de Verordening Agenderingsrecht inwoners Cranendonck 2021. Voor meer informatie kunt ook contact opnemen met de griffie via 0495-431134 of p.bemelmans@cranendonck.nl.