Wat is het?

De gemeente maakt regelmatig bekend welke bestemmingsplannen in voorbereiding zijn. Dat doen we om inwoners en maatschappelijke organisaties tijdig te informeren over ruimtelijke ontwikkelingen. In de voorbereidingsfase liggen nog geen stukken ter inzage en kunt u ook (nog) niet reageren.

Kern Plan
 

Maart 2021

BudelMeemortel / De Populier Zuid te Budel: realisatie van drie woningen
Budel-Schoot Heuvel 12: transitie van 'Agrarisch' naar 'Wonen' en sanering van de intensieve veehouderij
 

November 2021

Budel

Berg 14: transformatie van een agrarisch bedrijf naar Ruimte-voor-Ruimtewoningen

Hoenderstraat 5/7/9: de bedrijfswoning nr. 5 wordt herbestemd naar ‘Wonen’ en afgesplitst van het bedrijf, De cultuurhistorisch waardevolle boerderij op nr. 7 wordt herbestemd tot bedrijfswoning met twee inpandige recreatiewoningen

Nieuwedijk 24a-28: het wijzigen van de bestemming naar ‘Agrarisch’ ten behoeve van een boomkwekerij

Rijksweg 3: transformatie van agrarisch bedrijf naar bedrijf (Transport)

Budel-SchootKlein Schoot 38; transitie van agrarisch bedrijf naar bedrijf (verhuur opslagunits)
Gastel

Bergsestraat 17: transformatie van een intensieve veehouderij naar akkerbouw, vergroting van het bouwvlak en de mogelijkheid om arbeidsmigranten te huisvesten

Grensweg 15/17: het toevoegen van woonzorg-woningen

Hoevestraat 9: transformatie van 'Bedrijf' naar 'Wonen' en toevoegen van één woning

Maarheeze

Het Laar 9: het wijzigen van de bestemming van ‘Bedrijf – Semi-agrarisch’ naar ‘Wonen’

Het Laar 20-22: transformatie van een agrarisch bedrijf naar bedrijf (verhuur opslagunits)

SoerendonkDamenweg – Goorstraat 4: het toevoegen van twee woningen
 

Juni 2022

MaarheezeDe Vinnen 4-4a en Het Laar ong.: het slopen van de aanwezige varkensstallen en de realisatie van Ruimte-voor-Ruimtewoningen.
 

Augustus 2022

Budel-DorpleinRoutje 1: het realiseren van drie appartementen in de bestaande woning en het realiseren van twee nieuwe woningen.
BudelNieuwstraat 39 – 41: het realiseren van vijftien woningen.
 

Oktober 2022

BudelGebiedsontwikkeling 'Boschakkers II':  de planlocatie is gelegen aan De Spar in Budel. Het bestemmingsplan beoogt 65-75 nieuwbouwwoningen mogelijk te maken.
BudelGebiedsontwikkeling 'Boschakkers I': de planlocatie is gelegen aan de Burg. Wijtestraat in Budel. Het bestemmingsplan beoogt 25-30 nieuwbouwwoningen te realiseren.
BudelGebiedsontwikkeling Rubenslaan 1: de planlocatie is gelegen aan de Rubenslaan. Het bestemmingsplan beoogt 12 sociale huurappartementen mogelijk te maken. 
SoerendonkGebiedsontwikkeling 'Antoine': de planlocatie is gelegen aan de Dorpsstraat 36 te Soerendonk. Het bestemmingsplan beoogt 30-35 nieuwbouwwoningen mogelijk te maken.
 

November 2022

SoerendonkGebiedsontwikkeling 'Baronie van Cranendonck': de planlocatie is gelegen aan aan de rand van Soerendonk. Het plangebied betreft het gehucht en de omgeving van het gehucht Cranendonck. Het totale plangebied is circa 77,5 hectare groot. De exacte plangrens is terug te vinden op de verbeelding van het voorontwerp Chw-bestemmingsplan wat voor eenieder vanaf donderdag 10 november 2022 tot en met donderdag 22 december 2022 ter inzage ligt. U kunt de stukken vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (met identificatienummer: NL.IMRO.1706.BPBG3092-VO01).

Hoe werkt het?

Het kan enkele maanden duren voordat het voorbereidingsplan is omgezet in een Ontwerp bestemmingsplan.

Procedure

Het Ontwerp bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd en op dat moment start de officiële procedure. Die maken we bekend via het Gemeenteblad, het HAC Weekblad en op deze website onder 'Plannen in procedure'. Daar vindt u alle informatie over de inspraakmomenten en de rechtsmogelijkheden die hierbij horen.

Zo weet u ervan!

Automatisch alle berichten over uw buurt ontvangen? Meld u aan bij de gratis e-mailservice van de overheid op www.overheid.nl(externe link).