Wat is het?

Als u wilt weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat, kunt u dit bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link) of op het gemeentehuis.

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

Hoe werkt het?

Het kan belangrijk zijn dat u weet welke bestemming een gebied heeft. Als u bijvoorbeeld een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het bestemmingsplan antwoord op vragen als:

  • Of er mag worden gebouwd of verbouwd;
  • Of bedrijven zich hier mogen vestigen;
  • Hoe een stuk grond mag worden gebruikt;
  • Of er wegen mogen worden aangelegd

Zorg dat u vóór de koop beschikt over de juiste informatie. Een boerderij in het buitengebied kunt u bijvoorbeeld niet zonder meer gebruiken als burgerwoning. Het bestemmingplan kan voorschrijven dat de woning een bedrijfswoning is die hoort bij een boerenbedrijf. U kunt daar dan niet gaan wonen, zonder dat u een boerenbedrijf hebt.

Wat moet ik doen?

Bekijk bestemmingsplannen via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Aanvullende informatie

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • 1 of meer kaarten van het plan. Dit wordt een verbeelding of plankaart genoemd. Hierop ziet u waar er bijvoorbeeld gebouwd en/of gewoond mag worden en waar bedrijven zich mogen vestigen
  • regels die bepalen of en hoe er gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden
  • een toelichting waarin het bestemmingsplan wordt uitgelegd en waarom voor die regels is gekozen

Wat is het?

Wilt u weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat? Dan kunt u dit bekijken in het gemeentehuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

Wat moet ik doen?

Bekijk bestemmingsplannen via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) of op het gemeentehuis.