Wat is het?

Wanneer u uw gemeentelijke belasting niet op tijd kunt betalen, dan kunt u bij de gemeente een betalingsregeling aanvragen. U kunt de belasting dan in meerdere termijnen betalen of uitstel van betaling krijgen.

Hoe werkt het?

Het krijgen van een betalingsregeling is afhankelijk van uw financiële positie. Die bepaalt tevens de vorm van de betalingsregeling en onder welke condities u de regeling krijgt. U kunt alleen schriftelijk bij de gemeente een betalingsregeling aanvragen. Zorg er wel voor dat u binnen één maand na dagtekening van de aanslag uw verzoek indient bij de gemeente.