In de programmabegroting wordt vastgelegd hoeveel geld de gemeente binnenkrijgt en waaraan dit wordt uitgegeven.