Wat is het?

Begeleiding hangt nauw samen met de ondersteuning die is gericht op behoud of verbetering van zelfredzaamheid. Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning bij deze taken. Ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse dingen door de cliënt zelf.

Hoe werkt het?

Er zijn twee soorten begeleiding:

 • Individuele begeleiding
 • Groepsbegeleiding

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding kan, bijvoorbeeld, bestaan uit:

 • Het ondersteunen bij het aanbrengen van (dag)structuur en het voeren van regie.
 • Hulp bij plannen, stimuleren en voorbereiden van activiteiten zoals:
  • Bepalen van het dagritme
  • Sociale contacten en sociale omgeving
  • Inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten
 • Voorbereiden van gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen
 • Hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn tijdens behandelingen

Groepsbegeleiding (dagbesteding)

Dagbesteding biedt activiteiten en is gericht op:

 • Activering
 • Beweging
 • Leren omgaan met dementie
 • Contacten
 • Een zinvolle invulling van de dag
 • Voorkomen van vereenzaming
 • Het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat
 • Ontlasting en ondersteuning door verlichting van de mantelzorger

Bij groepsbegeleiding gaat het om een andere soort dagstructurering dan werk of school. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid vergroot en kan (crisis)opname worden voorkomen.

De gemeente kan voor het bieden van begeleiding een bijdrage in de kosten vragen.

Wat moet ik doen?

 • U neemt contact op met het Sociaal Team van de gemeente.
 • U maakt melding van uw probleem en geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.
 • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.

Er wordt samen gekeken naar een passende oplossing voor uw probleem.

Het Sociaal Team is iedere werkdag telefonisch te bereiken van 09.30 tot 12.30 uur via het telefoonnummer 14 0495. U kunt ook een contactverzoek doen, dan bellen wij u terug.

Contactverzoek

Wat kost het?

Bij toekenning van een zorgvoorziening in natura of een geldbedrag (PGB) op grond van de Wmo vraagt de gemeente van u een bijdrage in de kosten. Het CAK bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen (van 2 jaar eerder) en eventuele andere voorzieningen die u krijgt. De bijdrage is gemaximeerd op €19 per maand en gaat in op de datum dat de hulp wordt ingezet. 

Speciaal voor klanten die voor het eerst te maken krijgen met de Wmo heeft het CAK een animatie ontwikkeld. Die geeft op een heldere manier de voor u juiste informatie weer. 

Als er sprake is van een inkomen tot 110% van het wettelijke minimumloon wordt er geen bijdrage vastgesteld. Indien de hulp voor tenminste 1 maand wordt onderbroken kan de bijdrage worden stopgezet (pauze).