Cranendonck telt 5 bedrijventerreinen:

De bedrijventerreinen De Meemortel, Rondven-Den Engelsman en Molenheide zijn voornamelijk gericht op lokale gemengde bedrijvigheid. De gemeente doet jaarlijks een leegstandsonderzoek, om zo de locaties van leegstand in beeld te hebben en eventuele koppelingen met huisvestingsvraagstukken uit de markt te kunnen maken.

Uw bedrijf vestigen in Cranendonck?

Nieuwe ruimte voor bedrijvigheid is aanwezig op Airpark, Metalot en op Rondven- Den Engelsman. Wilt u zich vestigen binnen Cranendonck? Graag gaan we met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact met ons op


Actueel aanbod (huur en koop) van bedrijfsonroerend goed in Cranendonck vindt u op:

Uitbreiding bedrijventerreinen

De provinciale vraagraming kent de A2-gemeenten 20 hectare aan uitbreiding toe. In de huidige regionale afspraken is voor Cranendonck 4,5 hectare aan bedrijventerrein voorzien. Het daadwerkelijk invulling geven aan uitbreidingsruimte is sterk afhankelijk van de markt. De gemeente Cranendonck volgt hierin een vraaggestuurde aanpak.

Leegstandsmeting

De gemeente meet iedere 2 jaar de leegstand van bedrijfsruimten in Cranendonck.

Leegstandsmeting 2018

Leegstandsmeting 2016