Wat is een BIZ?

Een BIZ (Bedrijfsinvesteringszone) is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of winkelgebied. Samen met andere ondernemers kunt u een BIZ oprichten. Een BIZ biedt ondernemers een instrument om gezamenlijk te investeren in activiteiten in de openbare ruimte van een bedrijventerrein of winkelgebied. Op verzoek van de ondernemers wijst de gemeente een winkelgebied of bedrijventerrein aan als Bedrijven Investeringszone (BIZ). De activiteiten in een BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente. 

Veel ondernemers en eigenaren in een winkel-/ horecagebied of bedrijventerrein zijn bereid om de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving te verbeteren, maar alleen als iedereen meebetaalt. Het is dan de kunst om genoeg collega’s mee te krijgen, waardoor de vereiste meerderheid om een BIZ te mogen oprichten wordt behaald.
Voorbeelden van activiteiten die worden gedaan door een BIZ zijn kosten voor beveiliging of groenvoorzieningen. De belangen van gemeenten en ondernemers bij een aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein of winkelgebied worden hiermee gebundeld. De gemeente blijft haar eigen taken van bijvoorbeeld "schoon en heel" uitvoeren. 

Een BIZ oprichten:

Als u een BIZ gaat oprichten samen met andere ondernemers, dan moet u een plan van oprichting indienen bij uw gemeente. In dit plan staat onder meer:

  • hoeveel ondernemers meedoen
  • de oprichting van een stichting of vereniging
  • om welk bedrijfs- of winkelgebied het gaat
  • wat u wilt verbeteren en hoeveel dat gaat kosten
  • de duur van de BIZ (maximaal 5 jaar)
  • de BIZ-bijdrage aan de gemeente

Als uw gemeente akkoord gaat, sluit u samen met uw gemeente een overeenkomst af voor de uitvoering van de activiteiten. Dit moeten activiteiten zijn die uw gemeente zelf niet zou kunnen doen.

De gemeenteraad kan vervolgens onder de naam BIZ-bijdrage binnen dat gebied een heffing instellen ter zake van de binnen de BIZ gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen. De BIZ-bijdrage is een belasting die strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BIZ.