Wat is het?

Als u in uw bedrijf veranderingen invoert, bijvoorbeeld door het aanpassen van processen of activiteiten of door uitbreiding, dan moet u dat aan de gemeente doorgeven.

Hoe werkt het?

De gang van zaken is afhankelijk van specifieke omstandigheden.

Naast het milieu speelt ook de brandveiligheid een rol. Dit betekent dat ook de brandweer zal controleren of de gebruiksvergunning nodig is, of dat deze zal moeten worden aangepast. Dit geldt eventueel ook voor het aanvalsplan van de brandweer.

Wat moet ik doen?

Voor het wijzigen of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten moet u een melding doen of een vergunning aanvragen.

Door in Activiteitenbesluit Internet Module(externe link) (AIM) vragen over uw situatie te beantwoorden, krijgt u een op maat gesneden pakket met regels uit het Activiteitenbesluit, die voor uw bedrijf van belang zijn. Dit pakket wordt opgesteld aan de hand van de door u ingevulde vragenboom. Naast het pakket met milieuregels wordt ook een toelichting daarop samengesteld.

Aan de hand van de door u ingevulde vragenboom blijkt verder of u bij oprichting en/of verandering van de inrichting:

  • een melding moet indienen (via deze module) en/of
  • een milieuvergunning moet aanvragen.