Wat is het?

In het lokale verenigingsleven zijn veel inwoners samen bezig om binnen en rondom de vereniging diverse activiteiten te organiseren. Hiermee kan het verenigingsleven een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de sociale samenhang in Cranendonck. Door het subsidiëren van organisaties biedt de gemeente ondersteuning aan dit lokale verenigingsleven. 

Hoe werkt het?

Om een subsidie te ontvangen, dient uw subsidieaanvraag te voldoen aan een aantal eisen. Deze staan in de Algemene subsidieverordening Cranendonck 2021 en de nadere regels 2022

. Lees de verordening en subsidieregelingen goed door voor u de subsidie aanvraagt.

Voor het online aanvragen of verantwoorden van subsidies logt u in met eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze aan via https://www.eherkenning.nl. 

Wat moet ik doen?

Aanvragen basissubsidie 

Het aanvragen en het vaststellen van basissubsidie regelt u eenvoudig online. U heeft tot 1 juni voorafgaand aan het subsidiejaar de tijd om subsidie aan te vragen. 

Bij de aanvraag heeft u onder andere de volgende gegevens nodig:

  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
  • de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;
  • een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten.
  • ledenlijst

eHerkenning linkBasissubsidie 2025 aanvragen

Uiterlijk 31 december neemt het college een besluit over uw subsidieaanvraag. 

 

Vaststellen subsidie

Uiterlijk 1 juni dient u een verantwoording in. Deze verantwoording bestaat minimaal uit een inhoudelijk verslag. Bij subsidies van meer dan € 50.000 bevat de aanvraag daarnaast een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening); een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop; en een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant (m.u.v. de vrijwilligersorganisaties).

eHerkenning linkBasissubsidie 2023 vaststellen

Uiterlijk 31 december neemt het college een besluit over uw verantwoording. 

Aanvullende informatie

De Algemene subsidieverordening Cranendonck 2021 en de nadere regels 2022 vindt u op overheid.nl.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het invullen of heeft u nog andere vragen, neem dan contact op met de afdeling burgers en bedrijven, team zorg en welzijn. Dat kan telefonisch via 14 0495 of via ons contactformulier.

Of bent u op zoek naar......