Bodemarchief

Cranendonck heeft een rijk en gevarieerd bodemarchief. Het is een historisch gegroeide regio, waarin het erfgoed gestalte kreeg dankzij haar inwoners en het omliggende landschap. Ondanks de omvangrijke erosie als gevolg van de woningbouw en ontgrondingen, is er nog veel in de bodem bewaard. Cranendonck kent naast terreinen met een beschermde monumentenstatus ook een aantal terreinen met een vastgestelde archeologische waarde.

Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg

Het Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg beschrijft hoe de gemeente Cranendonck, als beheerder van het erfgoed, in de komende jaren met dit erfgoed omgaat. Het doel is om de bestaande identiteit te versterken en voorwaarden te creëren om die identiteit uit te bouwen nu en in de toekomst.

Archeologische verwachtings-/beleidskaart

Meer informatie over de archeologische waarden binnen de gemeente vindt u op de archeologische verwachtings-/beleidskaart