Wat is het?

Wilt u een horecabedrijf starten, overnemen of wijzigingen aanbrengen in uw bedrijf? Vraag hiervoor dan een alcoholvergunning aan. Een Alcoholvergunning geldt voor:

 • Horecabedrijven, waar sprake is van verstrekking van alcoholhoudende drank, voor gebruik ter plaatse.
 • Slijterijen, ten behoeve van het mogen verstrekken van sterke drank, voor gebruik elders dan ter plaatse.
 • Para commerciële horeca-inrichtingen zoals: sportkantines, gemeenschapshuizen waar sprake is van verstrekking van alcoholhoudende drank, voor gebruik ter plaatse.

Supermarkten, cafetaria’s, etc. mogen zonder alcoholvergunning verpakte zwakalcoholhoudende drank verkopen, maar alléén voor gebruik elders dan ter plaatse. Verkoop van alcohol in tankstations en niet-levensmiddelenwinkels is verboden.

Wilt u zwakalcoholhoudende dranken verstrekken tijdens evenementen, dan kunt u een ontheffing aanvragen. Deze aanvraag regelt u eenvoudig online. 

Alcoholvergunning of ontheffing aanvragen

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor een alcoholvergunning dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

De inrichting:

 • Besluit eisen inrichtingen Alcoholwet.

Leidinggevenden:

 • zijn minimaal 21 jaar oud,
 • zijn van onbesproken gedrag,
 • komen niet voor in het curatele register,
 • zijn in het bezit van de Verklaring Sociale Hygiëne,
 • zijn in het bezit van een geldig identiteitsbewijs

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Voorafgaand aan de aanvraag maakt u een afspraak bij een van de APV-vergunningverleners. Tijdens dit gesprek krijgt u uitleg over de aanvraagprocedure alcoholvergunning en ontvangt u de aanvraagformulieren. 

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Wat heb ik nodig?

Voor de aanvraag van een drank- en horecavergunning van een commercieel bedrijf: 

 • aanvraagformulieren Alcoholwet (Model A);
 • aanvraagformulier exploitatievergunning;
 • formulier "bijlage bij model A" (één exemplaar voor iedere leidinggevende die op de vergunning wordt vermeld);
 • kopie geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden die op de vergunning worden vermeld;
 • kopie verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden die op de vergunning worden vermeld;
 • inschrijving bij de Kamer van koophandel;
 • plattegrond op schaal getekend van de horeca-inrichting én de bijbehorende terrassen;
 • kopie huurcontract van het pand (indien van toepassing)
 • melding in het kader van het Activiteitenbesluit (via Activiteitenbesluit Internet Module)
 • melding brandveilig gebruik (indien van toepassing)
 • ingevulde vragenlijsten Bibob, met alle hierin gevraagde bijlagen.

Voor para commerciële instellingen:

 • kopie van het vastgestelde bestuursreglement
 • formulier "bijlage bij model B" (één exemplaar voor beide leidinggevende die op de vergunning wordt vermeld);
 • aanvraagformulieren Alcoholwet (Model B);
 • aanvraagformulier exploitatievergunning;
 • kopie geldig legitimatiebewijs van beide leidinggevenden die op de vergunning worden vermeld;
 • kopie verklaring Sociale Hygiëne van beide leidinggevenden die op de vergunning worden vermeld;
 • lijst met alle recent IVA geinstrueerde personen;
 • inschrijving bij de Kamer van koophandel;
 • plattegrond op schaal van de horeca-inrichting én de bijbehorende terrassen;
 • melding in het kader van het Activiteitenbesluit (via Activiteitenbesluit Internet Module);
 • melding brandveilig gebruik (indien van toepassing)

De gemeente kan om extra stukken vragen.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van:Tarief
een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet       € 898,70
een melding als bedoeld in artikel 30 en 30a van de Alcoholwet€ 226,90
een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing in artikel 35 van de Alcoholwet€ 46,05
een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing in artikel 4 lid 4 van de Alcoholwet€ 46,05

Hoe lang duurt het?

 • U krijgt binnen 8 weken bericht.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.