Wat is het?

Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Het kan bijvoorbeeld gaan om muziek-, sport-, of culturele evenementen. 

  • De ontheffing geldt voor maximaal 12 aaneengesloten dagen. Per evenement wordt slechts één ontheffing afgegeven.
  • U moet voor het organiseren van een evenement ook een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.

Een aanvraag regelt u eenvoudig online.

Ontheffing aanvragen

Hoe werkt het?

Wanneer u buiten een horeca-inrichting zwak alcoholische dranken wilt verstrekken is een ontheffing nodig. De ontheffing geldt alleen voor zwak alcoholische dranken (zoals bier en wijn) en wordt alleen verleend als er sprake is van een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard.

Voor het schenken en verkopen van alcohol tijdens een evenement gelden de volgende voorwaarden:

  • U mag geen alcohol schenken en verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar.
  • Op het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) schenken en verkopen.
  • De persoon die de leiding heeft over de alcohol:
    • is minimaal 21 jaar;
    • Is niet van slecht levensgedrag (geen strafblad)

Geen vergunning of ontheffing nodig

Als u alcohol wilt schenken op een besloten feest, hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen.

Wat kost het?

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard, bedraagt € 46,05.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Als partijencateraar hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen voor het verstrekken van alcoholische dranken tijdens besloten feesten. Voorwaarde is dat het feest plaatsvindt op een door de opdrachtgever bepaalde locatie die normaal voor andere activiteiten wordt gebruikt.