Gemeente Cranendonck - Homepage

Programmabegroting 2016 online


De gemeente Cranendonck is er wederom in geslaagd om de raad een sluitende begroting aan te bieden. De begroting staat in het teken van het raadsprogramma ‘Samen Vooruit’. Dit betekent dat we als college inmiddels keuzes aan het maken zijn wat wel en niet te doen of anders te organiseren om de doelstellingen van het raadsprogramma te realiseren. Wij zijn positief gestemd over de mogelijkheden zeker nu ook het financiële beeld door de toename van de uitkering gemeentefonds substantieel is verbeterd. Het jaar 2015 stond in het teken van de beleidsvoorbereiding. Het beleid is gemaakt en de uitvoering gestart. In 2016 zal de uitvoering worden geïntensiveerd.

Betekent dit dat we financieel gezien minder alert moeten zijn? Naar de mening van ons college zeker niet. Juist in betere tijden zorgvuldig met de financiële middelen omgaan betekent dat je in mindere tijden voldoende “vet op de botten” hebt om dat op te vangen. Onze reservepositie is stevig, ons weerstandsvermogen is ruim voldoende en de meerjarige exploitatiebegroting is sluitend. Onze conclusie is dat we een stevig en goed financieel fundament hebben.

De gemeenteraad behandelt de begroting op 3 november 2015. Download de gehele begroting op deze pagina.

Home