Gemeente Cranendonck - Homepage

Eindafrekeningen Brabant Water 2015


Brabant Water stuurt deze week de jaarlijkse eindafrekening voor de kernen van Budel, Budel-Schoot en Budel-Dorplein. Brabant Water brengt maandelijks of per kwartaal een voorschot bij u in rekening. De gemeentelijke heffingen voor rioolheffing en afvalstoffenheffing worden in dit voorschot meegenomen. U ontvangt nu, indien van toepassing, een eindafrekening voor het waterverbruik, de waterschapslasten en de daadwerkelijk te betalen bedragen voor rioolheffing en afvalstoffenheffing over de maanden juni 2014 tot en met mei 2015. De reeds in rekening gebrachte voorschotten worden verrekend.

Bekijk hier de tarieven van rioolheffing en afvalstoffenheffing over de jaren 2014 en 2015. Hier staat ook waar u terecht kunt met vragen over de eindafrekening.

Home