Gemeente Cranendonck - Homepage

Samen werken aan een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan


Oproep: doe mee!

Wij vinden het als gemeente belangrijk dat u kunt meepraten over uw eigen leefomgeving. Komend jaar moeten wij een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan opleveren. In dit plan komt een visie op het verkeers- en vervoersbeleid voor de komende jaren. Een onderdeel daarvan zijn beleidsambities: wensen wat betreft bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Hiervoor hebben we uw input hard nodig!

Samen komen tot proces
We staan nu nog helemaal aan het begin van het proces. Op maandagavond 6 juli om 19.30 uur in de Baronie Cranendonckzaal in het gemeentehuis in Budel organiseren wij een startbijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is om zoveel mogelijk geïnteresseerde inwoners bij elkaar te krijgen om af te spreken hoe we samen kunnen komen tot een nieuw plan. Het proces staat dus centraal, de concrete inhoud komt later aan bod.

Meepraten?
Lijkt het u interessant om mee te praten hierover? Meld u dan aan via info@cranendonck.nl voor de bijeenkomst. Kent u nog andere inwoners voor wie dit interessant is? Neem ze gerust mee!

Home