Gemeente Cranendonck - Homepage

Wegwerkzaamheden vanaf 13 april 2015


Tweede fase ‘tijdelijke’ Randweg-Zuid, Budel
Vanaf maandag 13 april 2015 starten we met de werkzaamheden van de tweede fase ‘tijdelijke’ Randweg-Zuid in Budel: het gedeelte tussen de Fabrieksstraat en de Heikantstraat. De werkzaamheden zullen afhankelijk van de weersomstandigheden naar verwachting circa vijf weken in beslag nemen. De verkeersremmende maatregelen worden in het project gefaseerd uitgevoerd. Bij de start van het project worden op het kruispunt Mulkstraat – Paalstraat eerst de nutsleidingen van het water en gas verlegd. Hierna worden de twee geplande wegversmallingen in de Mulkstraat gemaakt en het asfaltonderhoud van deze weg vanaf de Fabrieksstraat tot de Heikantstraat uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden is de Mulkstraat afgesloten voor het doorgaande verkeer en wordt deze omgeleid.

Onderhoud wegen en fietspaden
In week 16 wordt asfaltonderhoud op de onderstaande wegen en fietspaden verricht:
• Bruine Akkers in Maarheeze (hele straat). Planning: maandag 13 april het noordelijke gedeelte en dinsdag 14 april het zuidelijke gedeelte.
• Philipsweg in Maarheeze. Planning: 16 april. Reparatievakken asfaltverhardingen.
• Sterkselseweg in Maarheeze. Planning: 16 april. Reparatievakken asfaltverhardingen.
• Kluisweg in Gastel. Planning: 17 april. Reparatie wortelschade in het recreatieve fietspad. Het gedeelte vanaf de waterloop Strijper Aa tot het Kranenveld.

De start en tijdsduur van de bovengenoemde werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersverwachtingen. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Gebr. Looijmanslaan te Budel-Dorplein
Op 13 april starten we met wegwerkzaamheden aan de Gebr. Looijmanslaan te Budel-Dorplein. De rijbaan tussen de Marialaan en de Hoofdstraat komt dan aan de beurt voor groot onderhoud. Ook zal het trottoir meegenomen worden. De werkzaamheden gaan ongeveer twee weken duren. Het plaatselijke verkeer kan zijn weg vervolgen via de Marialaan of de Theo Stevenslaan.

Home