Gemeente Cranendonck - Homepage

Verhuizing gemeentehuis en Wmo-loket


Vanaf 21 oktober start de dienstverlening van de gemeente in het vernieuwde gemeentehuis aan het Capucijnerplein in Budel. Het Wmo-loket verzorgt vanaf die dag ook de dienstverlening vanuit die locatie.

Contact met het Wmo-loket
Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Dat geldt voor jonge en gezonde mensen, maar ook voor ouderen en mensen met een handicap of beperking. Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kunt u de gemeente vragen om ondersteuning. In de gemeente Cranendonck kunt u uw vraag om ondersteuning kenbaar maken via het Wmo-loket.

Bezoek op afspraak
Om de dienstverlening vanuit ons Wmo-loket efficiënter te maken voor u en voor ons, werken we uitsluitend op afspraak. U kunt altijd (zonder afspraak) contact opnemen via het dagelijks telefonisch spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op deze website.

Klik hier om meer te lezen over de verhuizing van het gemeentehuis en het Wmo-loket.

Home