Gemeente Cranendonck - Homepage

Zorg in Cranendonck: waar kan ik terecht?


Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg, werk en inkomen, zorg aan mensen met een beperking, langdurig zieken en ouderen. Waar kunt u vanaf nu terecht? De drie veranderingen en de contactgegevens:

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Voor vragen over rolstoelen, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen, hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding, respijtzorg, mantelzorgondersteuning en kort verblijf kunt u terecht bij het Sociaal Team van de gemeente. Uiteraard kunt u ook terecht bij de samenwerkende partijen van het Sociaal Team.

De Participatiewet (Werk en Inkomen)
Komt u moeilijk zelf aan het werk? Vanaf januari 2015 ondersteunt de gemeente u. Dat is geregeld in de Participatiewet. Deze wet is er om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, werk te laten vinden. De gemeente zorgt voor begeleiding naar werk en voor een uitkering als dat nodig is.

Jeugdwet
Met hulpvragen kunt u ook in 2015 aankloppen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Kunnen zij niet helpen of is hun hulp niet voldoende, dan leggen we de hulpvraag voor aan een speciaal team van hulpverleners. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer er meer problemen zijn of omdat er specialistische jeugdhulp nodig is.

Klik hier om te lezen waar en hoe u contact op kunt nemen.

Home