Gemeente Cranendonck - Homepage

Cranendonck Actief!, CDA en VVD presenteren concept raadsprogramma

Ook wethouderskandidaten bekend

Met als titel "Samen Vooruit" presenteren Cranendonck Actief! (CrA!), CDA en VVD in de raadsvergadering van 22 april a.s. hun concept raadsprogramma aan de nieuwe gemeenteraad van Cranendonck. Belangrijke rode draad in het programma is burgerparticipatie: het actief betrekken van burgers, bedrijven, organisaties en verenigingen in het beginstadium van het formuleren van plannen en het faciliteren van initiatieven uit de samenleving.

Lees hier het volledige artikel

Home