De Randweg Oost in Budel, vanaf de afslag naar de Rijksweg tot aan het AZC is van vrijdag 10 juni 20.00 tot maandag 13 juni 6.00 afgesloten voor zowel gemotoriseerd als fietsverkeer. Het verkeer wordt met bebording omgeleid.

De gemeente Cranendonck werkt aan het verkeersveiliger inrichten van de fietsoversteekplaats op de Randweg Oost nabij de Rijksweg. Omdat de werkzaamheden veilig plaats moeten vinden is het nodig dat de Randweg Oost, vanaf de afslag naar de Rijksweg tot aan het AZC, afgesloten wordt voor gemotoriseerd en fietsverkeer. Om de overlast voor het verkeer te beperken voeren we de werkzaamheden in het weekend uit. Van vrijdag 10 juni 20.00 tot maandag 13 juni 6.00 is de Randweg Oost afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid met een omleidingsroute die aangegeven wordt met bebording.  

Ook de bus rijdt een omleidingsroute. Houdt hiervoor de website van de gemeente in de gaten.