Vanaf februari tot en met maart 2023 gaat Enexis onderhoudswerkzaamheden verrichten aan het elektriciteitsnet op de Grootschoterweg tussen de Pater Ullingsstraat en het Vogelsplein in Budel-Schoot. Aannemer Hurkmans en Zn B.V. voert dit onderhoud uit in opdracht van Enexis.

Om de werkzaamheden aan de kabels en leidingen te kunnen verrichten, worden er mogelijk tijdelijk straatstenen of beplanting weggehaald. Verder zijn er op het traject tijdelijke wegafzettingen en verkeersmaatregelen genomen om het werk veilig te kunnen uitvoeren. De planning is dat in maart 2023 de werkzaamheden gereed zijn. Overlast wordt zoveel als mogelijk beperkt.