Wat is het?

Als u gaat (ver)bouwen dan zijn er een aantal wijzigingen die u zonder vergunning kunt uitvoeren. 

Voor welke onderdelen geen omgevingsvergunning nodig is, is wettelijke bepaald.

U kunt een vergunningcheck doen via www.omgevingsloket.nl.

Wat moet ik doen?

Wanneer u zonder omgevingsvergunning de werkzaamheden mag uitvoeren heeft u geen toestemming van de gemeente nodig.

Wanneer u toch een schriftelijke verklaring wilt hebben zodat bij een eventuele verkoop in de toekomst het duidelijk was dat de werkzaamheden zonder vergunning uitgevoerd mochten worden dan kunt u een 'Verklaring Vergunningvrij Bouwen'. U hebt daarvoor uw DigiD of eHerkenning nodig.

De gemeente toetst dan of hetgeen u wilt realiseren inderdaad vergunningvrij is.

DigiD linkVerklaring vergunningsvrij bouwen aanvragen

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een verklaring vergunningvrij bouwen zijn leges verschuldigd. Voor de hoogte van het bedrag verwijzen wij u naar de legesverordening van de gemeente Cranendonck.