Op dinsdag 13 september 2022 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het Dorpshuis ’t Perron aan de Schoolstraat 48 in Heeze bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken:

  • 19.40 uur: Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard, waarbij werd besloten tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor kamperen op het Eurocircuit (NRV terrein) in Valkenswaard voor drie kampioenschapsweekenden in 2022.

Indien u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen, dan hoeft u zich hiervoor niet aan te melden. U dient er wel rekening mee te houden dat de agenda tot op de dag van de hoorzitting kan wijzigen. Voor meer informatie of vragen kunt altijd contact opnemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040 208 3671).