Wat is het?

U kunt compensatie aanvragen voor de kosten die samenhangen met de uitvoering van de controleplicht op het Corona Toegangsbewijs (CTB). Deze eenmalige tijdelijke subsidie kent een maximumbedrag van € 3000,-. 

Voor de periode van 1 januari t/m 26 maart 2022 kunt u tot 1 juli 2022 subsidie aanvragen. Voor de periode vóór 2022 kan geen subsidie meer worden aangevraagd.

eHerkenning linkAanvragen compensatie controle CTB

Subsidieplafond

Er geldt voor deze subsidie een plafond van een maximum van de aan de gemeente Cranendonck door de Veiligheidsregio toebedeelde Incidentele Rijksbijdrage. Het college beslist op aanvragen op basis van het ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ principe op volgorde van binnenkomst van aanvragen tot het subsidieplafond bereikt is. De volledige compensatievoorwaarden leest u in de tijdelijke subsidieregeling(externe link).