Op woensdag 15 maart 2023 vinden de verkiezingen plaats voor de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap. De stembureaus openen om 7.30 uur en sluiten ’s avonds om 21.00 uur.

Stemmen tellen

Na 21.00 uur start elke stembureau direct met het tellen van de stemmen. Ze tellen het aantal stemmen die zijn uitgebracht per lijst en het aantal stemmen per kandidaat. De uitkomsten van de tellingen worden genoteerd in een zogenaamd proces-verbaal.

Openbare zitting (16 maart)

Op donderdag 16 maart 2023 komt het Gemeentelijk Stembureau om 9.00 uur bijeen om de processen-verbaal te controleren. Eventuele telfouten worden gecorrigeerd. Indien nodig worden de stembiljetten van één of meer stembureaus opnieuw geteld. Deze zitting van het Gemeentelijk Stembureau is openbaar. Belangstellenden zijn vrij om deze zitting bij te wonen in de Raadzaal, in het gemeentehuis van gemeente Cranendonck (Capucijnerplein 1, Budel).