Het ministerie van justitie en veiligheid heeft aan de gemeente Cranendonck verzocht om deel te nemen aan de pilot toezichthouders bijzondere doelgroepen. Het verzoek van het ministerie om deel te nemen aan deze pilot is besproken met de ketenpartners, te weten gemeente, ministerie, politie, COA, ProRail, NS en Hermes.

De pilot in een notendop: De toezichthouders bijzondere doelgroepen zijn jongens van de straat die, zonder uitgebreide dossierkennis en zonder de pretentie om alle problematiek ineens op te lossen, contact zullen leggen met de doelgroep om indirect (het zijn geen handhavers) de overlast in te perken. Deze aanpak heeft zich al bewezen bij pilotprojecten elders in het land. De gemeente heeft dan ook positief gereageerd op het verzoek van het ministerie om ook in Cranendonck te starten met een pilot.

De afgelopen maanden hebben er meerdere overleggen plaatsgevonden over de problematiek van overlast gevende asielzoekers in en rond het openbaar vervoer. Hier zijn de vervoersbedrijven NS en Hermes, politie, COA en het ministerie bij betrokken geweest. Waar NS onlangs heeft besloten tot intensieve ingangscontrole van alle instappende treinreizigers op station Maarheeze, heeft Hermes op 10 februari jl. besloten om de bushalte bij AZC Cranendonck voorlopig te laten vervallen.

De gemeente is op de hoogte gesteld van de genomen maatregelen, nadat dit besloten is door de verantwoordelijke partijen (Provincie en de vervoersbedrijven). De gemeente steunt de vervoersbedrijven in hun zoektocht naar oplossingen om de problematiek aan te pakken en ondersteunt de genomen maatregelen, waar dat mogelijk is (bijvoorbeeld door de inzet van BOA’s en de genoemde pilot). Er zullen regelmatig overleggen plaats blijven vinden om de situatie, maatregelen en samenwerking voortdurend te monitoren.