Iedere dorpskern in Cranendonck heeft een ‘sociaal makelaar’. Deze dorpsondersteuner is er voor iedereen die een vraag heeft of juist graag hulp aanbiedt en verbindt deze mensen met elkaar.

De sociaal makelaar is een toegankelijke vertrouwenspersoon die bij de mensen thuis achter de voordeur komt en voert gesprekken om hun behoeften te begrijpen. Daardoor weet de sociaal makelaar goed welke vragen en wensen er bij meerdere mensen spelen. Deze vragen kunnen gezamenlijk worden opgepakt met vrijwilligers en organisaties uit Cranendonck.

Na een aantal jaar is het nu tijd om de rol van sociaal makelaars in Cranendonck te evalueren en samen te kijken naar de toekomst. Jouw mening is erg belangrijk om te zorgen dat de hulp die de sociaal makelaars bieden goed past bij wat mensen in de verschillende dorpen nodig hebben.

Vul een korte vragenlijst in via cranendonck.nl/vragenlijst(externe link)

Graag nodigen we je uit om een korte, anonieme vragenlijst in te vullen via cranendonck.nl/vragenlijst(externe link) óf scan onderstaande QR-code. Aan het einde van deze vragenlijst is het mogelijk om je aan te melden voor een dorpsgesprek over de sociaal makelaars in jouw eigen dorpskern.

deze qr code kun je scannen om naar de vragenlijst te gaan