In Ospel is een nieuwe uitbraak van vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen wordt het pluimvee op deze locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Andere pluimveebedrijven, binnen een zone van 3 kilometer, worden gescreend op vogelgriep en de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen.

Maarheeze ligt binnen de 10 kilometerzone, die wordt gehanteerd bij zo’n uitbraak. Dit betekent dat voor dit gebied een vervoersverbod en het hygiëneprotocol geldt, alsmede extra maatregelen voor de jacht van kracht zijn.

Op de website van de Rijksoverheid zijn alle maatregelen terug te vinden voor pluimveehouderijen en hobbyhouders met risicovogels: Landelijke maatregelen bij uitbraak vogelgriep | Vogelgriep | Rijksoverheid.nl(externe link).

Op de website van RVO kun je een kaartje zien met een actueel overzicht van locaties en gebieden, waar maatregelen gelden: Dierziektencrisis | RVO.nl(externe link).