Op de A2 tussen Weert en Eindhoven staat bijna iedere werkdag file. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Er zijn al verschillende maatregelen genomen om sluipverkeer tegen te gaan. Zo zijn er in 2021 doseerlichten geplaatst op de Philipsweg, Oranje Nassaulaan en d’Aasdonken in Maarheeze en op de Pastoor Thijssenlaan in Sterksel. Sinds januari 2023 is ook een doseerlicht nabij afslag Zevenhuizen in Leende in gebruik gesteld.

(Naar verwachting) eind mei: twee beweegbare fysieke afsluiters/palen

Het laatste onderdeel van de sluipverkeermaatregelen zijn twee beweegbare fysieke afsluiters op de Klaterspeelweg en de Ulkedonken. Dit zijn twee palen die in de weg zijn geplaatst om te zorgen voor éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerde voertuigen op deze wegen. De palen zijn al eerder geplaatst en zullen (naar verwachting) eind mei* in gebruik worden genomen.

Op welke momenten?

In de ochtendspits, op werkdagen van 7.00 tot 9.30 geldt op deze wegen een inrijverbod voor gemotoriseerde voertuigen in noordelijke richting (richting Eindhoven). In zuidelijke richting is wél gewoon verkeer mogelijk. Hiermee willen we sluipverkeer voorkomen. Dit betekent ook dat percelen altijd bereikt kunnen worden, al zal hier tussen bovengenoemde momenten (vanuit zuidelijke richting) voor omgereden moeten worden. Helaas geeft dit hinder voor omwonenden en belanghebbenden.

Ontheffing voor omwonenden en belanghebbenden

Daarom is het voor omwonenden en belanghebbenden mogelijk om onder voorwaarden een ontheffing voor deze éénrichtingsmaatregel aan te vragen. Met deze ontheffing en met behulp van een transponder blijft het mogelijk om ook op bovengenoemde tijden in noordelijke richting over de Klaterspeelweg en Ulkedonken te rijden.

Wie kan een ontheffing aanvragen?

Er gelden een aantal uitgangspunten en voorwaarden. Zo wordt de ontheffing op basis van kenteken verleend, deze is niet overdraagbaar. De volgende belanghebbenden kunnen een ontheffing aanvragen:

  • U heeft een perceel en/of vastgoed in eigendom of pacht ten noorden van het eenrichtingsverkeer op de Klaterspeelweg of de Ulkedonken. Let op, per adres geldt een maximum van 2 ontheffingen.
  • U heeft een economisch belang aan de Klaterspeelweg of de Ulkedonken. 

De ontheffing is nadrukkelijk niet bedoeld voor bijvoorbeeld bezoekers of incidenteel verkeer. Voor het uitreiken en het in bruikleen geven van de transponder geldt een bedrag van 30 euro (borg).

Wilt u een ontheffing aanvragen én komt u hiervoor in aanmerking? Vraag deze dan hieronder aan.

Ontheffing aanvragen

Hoe werken de fysieke afsluiters/palen?

Twee fysieke afsluiters (palen) die in de weg zijn geplaatst en in de bodem kunnen zinken, zorgen voor éénrichtingsverkeer in noordelijke richting.
Verkeer in zuidelijke richting kan het systeem aan de Klaterspeelweg en Ulkedonken gewoon passeren. Hiervoor moet u doorrijden tot aan de stopstreep. Vervolgens gaan de inzinkbare palen omlaag en kunt u na een groen verkeerslicht doorrijden.

*Door langere levertijden van de leverancier voor de transponders, treden de inzinkbare palen later in werking dan eerder aangegeven. We willen alle aanwonenden/belanghebbenden de kans bieden om op tijd over de transponder te beschikken. Zoals het er nu uitziet wordt dit eind mei, indien er kortere levertijden gelden wordt deze datum naar voren gehaald. Zodra de exacte datum bekend is, zullen we dit breed communiceren.