Werkplaatsen van de toekomst #EconomischCranendonck

Werkplaatsen van de toekomst #EconomischCranendonck

De aftrap

Samen om tafel, luisteren naar elkaars ervaringen en achterliggende motivaties. Wat speelt er op de Cranendonckse bedrijventerreinen, nu en in de toekomst? Hoe vinden we elkaar en welke voordelen kan samenwerking ons bieden?

In zeven bijeenkomsten hebben ruim 150 ondernemers en experts van de bedrijventerreinen, centra en het buitengebied van Cranendonck de koppen bij elkaar gestoken. Deze input is een goed begin om in beeld te brengen wat er op onze verschillende bedrijventerreinen, het buitengebied en in de centra mag gebeuren om de stempel van toekomstbestendige werklocaties straks met trots te kunnen dragen.

Per werklocatie was er aandacht voor vier thema’s:

Alle input is per werkplaats verwerkt.

Centrum Budel

Centrum Maarheeze

Bedrijventerrein Rondven-Den Engelsman

Bedrijventerrein Airpark-Fabrieksstraat

Bedrijventerrein Meemortel

Bedrijventerrein Molenheide

Het vervolg

De bijeenkomsten in het voorjaar van 2018 leverden veel bruikbare informatie op. De output uit de bijeenkomsten werken we de komende periode verder uit.

Via workshops bekeken we op welke wijze de input, de feiten en de trends samen komen op onze bedrijventerreinen. Welke ruimtelijke impact hebben eventuele uitwerkingen? Wat is er organisatorisch nodig om tot actie over te gaan? En welke acties krijgen prioriteit?

Om tot een gedegen inzicht te komen per werklocatie doorlopen we de komende periode de volgende stappen: