Thema 'Ondernemers- en vestigingsklimaat'

Thema 'Ondernemers- en vestigingsklimaat'

Een sterk ondernemers- en vestigingsklimaat reikt verder dan alleen economie, want een sterk woon- en leefklimaat trekt mensen en bedrijven. Cranendonck heeft een goed klimaat en wil met trots dit klimaat naar de toekomst behouden.

Economisch DNA

Cranendonckse ondernemers profiteren van internationaal achterland en goede bereikbaarheid via weg, water, spoor en lucht. De (maak)industrie in Cranendonck speelt in op ontwikkelingen binnen Brainport waarbij Cranendonck een belangrijke schakel is voor metaal en innovatie.

Ter behoud en versterking van het economisch DNA zet Economisch Cranendonck in op:

 1. Branding van Cranendonck met de focus op metaal en energie.
 • We schetsen een helder profiel van de metaalsector.
 • We zetten een algemene communicatiestrategie op en voeren deze samen uit!
 • We denken en werken actief mee aan het neerzetten van de campusvorming binnen Metalot.
 1. Wij gaan omdenken! We zetten een ontwikkelingsgericht bedrijvencontactcentrum op waar de ondernemer terecht kan met huisvestings- en ondernemersvraagstukken.
 2. We denken mee en faciliteren bij hotelontwikkelingen in Cranendonck.

Benchmark

Ondernemers zijn belangrijk voor de gemeente Cranendonck. Ze zorgen voor werkgelegenheid, bedrijvigheid en daarmee voor leefbaarheid. Voor ons als gemeente is het zodoende van belang goed contact te houden met de Cranendonckse ondernemers en om een helder beeld te hebben van de mate waarin zij tevreden zijn over de gemeente. Onderstaande benchmarks geven een beeld van hoe ondernemers het beleid en de dienstverlening van de gemeente ervaren. 

MKB-vriendelijkste gemeente 

In 2018 is de benchmark 'MKB-vriendelijkste gemeente' uitgevoerd. Via de benchmark 'MKB-vriendelijkste gemeente' worden metingen gedaan op de volgende vier pijlers:

 1. Tevredenheid van de ondernemers over de gemeente 
 2. Het imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente
 3. Communicatie en beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf
 4. Gevoelswaarde lokale lasten

Aan de ondernemers is gevraagd sterke en zwakke punten van de gemeente te noemen, alle factoren van dienstverlening in aanmerking genomen. Op basis van de resultaten zijn er een aantal aanbevelingen geformuleerd. In totaal hebben 152 ondernemers aan het onderzoek meegewerkt. Klik op onderstaande button voor het volledige rapport. 

MKB-vriendelijkste gemeente 2018 

Ondernemerspeiling 

In 2019 is de Ondernemerspeiling uitgevoerd. De onderwerpen die in de ondernemerspeiling aan de orde komen zijn:

 • Gemeente Cranendonck
 • Bedrijfsomgeving
 • Gemeentelijke dienstverlening
 • Vergunningverlening
 • Relatie ondernemer-gemeente
 • Gemeentelijke heffingen en regeldruk
 • Ondernemers- en vestigingsklimaat

In totaal hebben 174 ondernemers de enquĂȘte ingevuld. De belangrijkste resultaten van de ondernemerspeiling zijn hier te vinden. Op basis hiervan zijn er een aantal aanbevelingen geformuleerd, waarop de gemeente zich volgens de ondernemers de komende tijd zou moeten focussen:

 1. Het flexibel omspringen met regels en procedures;
 2. Bereikbaarheid van bedrijven;
 3. De economische vitaliteit en duurzame ontwikkeling;
 4. De ontwikkeling en herstructurering van bedrijfslocaties.

Er is van de methodiek MKB vriendelijkste gemeente overgestapt naar de Ondernemerspeiling, omdat de variabele ondernemerstevredenheid specifieker wordt gemeten. Daarnaast staan de resultaten van de Ondernemerspeiling op de website Waarstaatjegemeente.nl. Klik op onderstaande button voor het volledige rapport. 

Ondernemerspeiling Cranendonck 2019

De gemeente zet in op een goede dienstverlening en relatie met ondernemers door mee te denken en te faciliteren. 
Vragen? Neem contact met ons op via ondernemen@cranendonck.nl.