Thema 'Bereikbaarheid'

Thema 'Bereikbaarheid'

Cranendonck heeft een goede multimodale bereikbaarheid. Cranendonck ligt op het grensgebied tussen mainport Brainport en Keyport met een goede ontsluiting richting België en Duitsland. In combinatie met de bereikbaarheid via het spoor, de snelweg, het water en de lucht is het hier goed (inter)nationaal zaken doen. Economisch Cranendonck zet zich blijvend in om de multimodale ontsluiting te behouden en versterken.

A2 - de toekomst

De snelweg A2 blijft onderwerp van gesprek in en rondom Cranendonck. Tijd is geld en stilstaan is achteruitgang. De verbreding van de A2 heeft daarom onze aandacht. In het Platform A2 werken de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Nederweert, Valkenswaard en Weert samen met stakeholders zoals burgercomités, wijk – en dorpsraden en andere belanghebbende organisaties. Zij faciliteert en participeert in alle denkbare activiteiten en treed op als partner van de hogere overheden (provincies, rijk) om samen het bereikbaarheidsprobleem op te lossen.

Economisch Cranendonck zet zich in voor de A2-problematiek, zodat de A2 de kracht van Cranendonck blijft.

Spitsmijdingsproject A2 knooppunten Vught en Deil

Sta je met jouw voertuigen en/of goederen ook elke dag ’s morgens en ’s avonds aan te schuiven op de A2 tussen de knooppunten Vught en Deil en ben je geïnteresseerd in mogelijkheden om daar wat aan te doen dan is bijgaand aanbod misschien iets voor jou! De Provincie Noord-Brabant wil bedrijven die veel op dit traject rijden namelijk helpen om de spits te mijden. Daartoe heeft zij een logistiek makelaar aangetrokken die samen met jou op zoek gaat naar mogelijkheden om uit de spits te blijven.

Mocht je van dit aanbod, waar voor jou als bedrijf geen kosten aan verbonden zijn, gebruik willen maken, neem dan contact op met Ton Mooren via t.mooren@evofenedex.nl of 06-55716573. Indien je meer over het project wilt weten, lees dan bijgaande flyer

Multimodale haven

In 2017 opende multimodale haven De Kempen op de grens tussen Weert en Cranendonck. De Multimodale Terminal De Kempen speelt een belangrijke rol als draaischijf, precies gelegen op de grens van Limburg en Brabant wordt invulling gegeven aan de laatste witte vlek op de logistieke kaart van deze regio. De haven maakt de verbinding tussen de haven Antwerpen en ontsluiting richting de grotere havens in Nederland en zorgt zo voor goede op- en overslagmogelijkheden voor bedrijven uit de regio. Meer informatie of contact met de multimodale haven? Klik hier.

Economisch Cranendonck zet zich in ter verbetering van de bereikbaarheid via de waterweg 'Zuid Willemsvaart' en daarmee een versterking van de multimodale bereikbaarheid van Cranendonck.

Bereikbaarheid per spoor

Sinds 2010 is Cranendonck direct bereikbaar via het openbaar vervoer. De komst van station Maarheeze versterkte de bereikbaarheid van bedrijventerreinen voor personen. Station Maarheeze biedt een directe verbinding met Eindhoven en Weert en versterkt hiermee het vestigingsklimaat.

De mogelijkheden die het spoor in Cranendonck kunnen bieden zijn nog niet ten volste benut. Economisch Cranendonck zet zich in om de mogelijkheden te onderzoeken voor vervoer van goederen en personen per spoor en het versterken van de internationale bereikbaarheid.

Brainport zet op dit moment ook in op de versterking van internationale bereikbaarheid voor personenvervoer. Dit wil Brainport bereiken door de realisatie van een snelle rechtstreekse treinverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf.  

Luchthaven Kempen Airport

Kempen Airport biedt economisch Cranendonck de mogelijkheid om rechtstreeks vanuit Kempen Airport te vliegen naar bestemmingen in Europa. Per jaar worden op dit moment meer dan 4000 internationale vluchten afgehandeld. Economisch Cranendonck zet zich in op het behoud van deze private luchthaven als goede aanvulling op het Cranendonckse ondernemersklimaat. Meer informatie vind je hier.

Ontsluiting bedrijventerreinen

Een goede bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen is van belang voor het Cranendonckse vestigingsklimaat. Om de bereikbaarheid naar de toekomst verder te verbeteren zet Economisch Cranendonck in op:

  1. Verbeteren van de bedrijventerreinen via het openbaar vervoer.
  2. Goede bereikbaarheid van de ontwikkeling Metalot.

Projecten Cranendonck

Ga naar deze pagina voor meer informatie over projecten rondom de bereikbaarheid, verkeer en vervoer in Cranendonck.