Thema 'Arbeidsmarkt'

Thema 'Arbeidsmarkt'

De arbeidsmarkt is van belang voor het economisch klimaat van Cranendonck. Het belang van een goed afgestemde arbeidsmarkt op de lokale en regionale economie is groot. Continue investeringen in scholing, ontwikkeling en het bij elkaar brengen van het bedrijfsleven met toekomstig potentieel is hierbij van belang.

De Visie Economisch Cranendonck zet in op het behoud en de versterking van de projecten die de afgelopen jaren in gezamenlijkheid zijn ontstaan. Goed voorbeeld hiervan is de Cranendonckse Stage- en Bedrijvenmarkt. Daarnaast zet Economisch Cranendonck in op het behalen van:

  1. Uitbreiding van de scholenvoorziening met een doorlopende leerlijn op het gebied van metaal en energie; op mbo-niveau 4, HBO en WO.
  2. Inzet arbeidsmakelaar met als doel balans tussen vraag en aanbod tussen bedrijven en de 'potentiele' Cranendonckse beroepsbevolking.
  3. Investeren in de regio door Keyport, Brainport, scholen en bedrijfsleven te verbinden en door samenwerken te stimuleren

Vragen over het arbeidsmakelaarschap? Neem dan vooral contact op met Kim Hendriks of Marco Vink. Meer informatie vind je hier.