Visie Economisch Cranendonck

Visie Economisch Cranendonck

Het is 2024. Welkom in een innovatief Cranendonck waar projecten sneller van de grond komen dankzij nauwe samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs. De verschillende partners weten elkaar goed te vinden, doordat er in 2017 economische focuspunten zijn benoemd. En nóg belangrijker: aan de focuspunten zijn concrete actiepunten gekoppeld, die de samenwerking blijven aanjagen. Een economische uitvoeringsagenda waar we trots op mogen zijn.

Hoe we dit toekomstbeeld samen gaan bereiken? Download hieronder de nieuwe visie 'Economisch Cranendonck' en de bijbehorende publicatie 'Samen Zakendoen'.  

  1. Economisch Cranendonck.pdf (2,22 MB)
  2. Samen Zakendoen' publicatie Economisch Cranendonck.pdf (2,03 MB)

De visie Economisch Cranendonck is opgedeeld in belangrijke economische thema's. Weten wat we willen bereiken per thema? Inzicht in wat we al hebben bereikt?