Visie Economisch Cranendonck

Visie Economisch Cranendonck

Het is 2024. Welkom in een innovatief Cranendonck waar projecten sneller van de grond komen dankzij nauwe samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs. De verschillende partners weten elkaar goed te vinden, doordat er in 2017 economische focuspunten zijn benoemd. En nóg belangrijker: aan de focuspunten zijn concrete actiepunten gekoppeld, die de samenwerking blijven aanjagen. Een economische uitvoeringsagenda waar we trots op mogen zijn.

Hoe we dit toekomstbeeld samen gaan bereiken? Download hieronder de nieuwe visie 'Economisch Cranendonck' en de bijbehorende publicatie 'Samen Zakendoen'.  

De visie Economisch Cranendonck is opgedeeld in belangrijke economische thema's. Weten wat we willen bereiken per thema? Inzicht in wat we al hebben bereikt?

Economische visie Cranendonck

Samen Zakendoen publicatie Economisch Cranendonck
 

Business Model Canvas


Het Business Model Canvas (BMC-model) beschrijft op een transparante en overzichtelijke manier hoe Economische Zaken werkt en communiceert. Binnen Economische Zaken & Bedrijvencontact draait alles om de waardepropositie:

- Samen de positie van het Cranendonckse bedrijfsleven versterken en verduurzamen.

- Dienstverlening aan ondernemers: verbinden, meedenken en faciliteren!

- Als gemeente een betrouwbare partner zijn voor de ondernemer, afspraken nakomen en regeldruk verminderen.

- Inzetten op duurzaam relatiebeheer. Ambassadeursrol voor wethouder Frans Kuppens.


The Business Model Canvas EZ