Updates voor ondernemers

Updates voor ondernemers

Updates voor ondernemers

25 september 2021
Communicatiemiddelen coronatoegangsbewijs voor ondernemers

Vanaf 25 september dienen bezoekers een coronatoegangsbewijs te laten zien voor toegang in alle horeca (behalve afhaalrestaurants of afhalen bij sportkantines), en ook bij evenementen zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden. Men heeft ook een coronatoegangsbewijs nodig bij vertoning van kunst en cultuur, zoals in de bioscoop of het theater. Dit geldt allemaal voor binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Terrassen van eet- en drinkgelegenheden zijn uitgezonderd. Er zijn nu ook communicatiemiddelen beschikbaar speciaal voor ondernemers. Klik hiervoor op deze link.

Klik hier voor een volledige opsomming van alle situaties in de dagelijkse praktijk


10 juli 2021
Regels evenementen tijdens de zomer

Een vaste zitplaats bij evenementen is per 10 juli verplicht zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden, zowel met als zonder coronatoegangsbewijzen. Met coronatoegangsbewijzen is twee derde van de bezoekerscapaciteit toegestaan. Evenementen zonder vaste zitplaats zijn tot in elk geval 14 augustus niet toegestaan.

Lees hier alle regels voor evenementen


4 juni 2021
Wijziging voorwaarden TONK

De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is bedoeld voor huishoudens die door de coronacrisis een terugval in inkomsten hebben en daardoor hun noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen betalen. Ook als u geen ondernemer bent, kunt u hiervoor in aanmerking komen.

Onlangs zijn de voorwaarden aangepast waardoor meer mensen geholpen kunnen worden.

Weten wat dit voor u kan betekenen?

Klik hier voor meer informatie

Of bel naar: 040-2083640


23 april 2021
Versoepelingen winkels en markten

Vanaf woensdag 28 april mogen alle winkels weer klanten ontvangen zonder winkelafspraak. Voor niet-essentiële winkels gelden wel voorwaarden. Ook warenmarkten mogen weer volledig open indien er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Lees hier het volledige bericht


23 maart 2021
Kabinet presenteert subsidieregeling voor evenementen bij annulering

Organisatoren kunnen weer aan de slag met het plannen en organiseren van evenementen vanaf 1 juli 2021. Met een subsidieregeling staat het Rijk garant voor gemaakte kosten wanneer het evenement door coronabeperkingen onverhoopt niet door kan gaan. De organisatie ontvangt in dat geval het grootste deel (80%) van de kosten terug als gift, de overige kosten worden vergoed in de vorm van een lening. Er is 385 miljoen euro voor deze regeling gereserveerd. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de contouren van de regeling.

Lees hier het volledige bericht


22 maart 2021
Campagne ‘Blijf Alert’ waarschuwt ondernemers voor fout geld

Veel ondernemers verkeren in zwaar weer door de coronacrisis. Hierdoor kunnen zij kwetsbaarder zijn voor criminelen die de onderneming bijvoorbeeld willen gebruiken als criminele ontmoetingsplaats of als investering om geld wit te wassen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, diverse brancheorganisaties en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) zijn daarom gestart met de campagne ‘Blijf Alert’. De campagne waarschuwt ondernemers voor malafide investeerders die misbruik willen maken van de ondernemers die door de coronacrisis financiële problemen ondervinden. De online campagne geeft de boodschap af: laat je niet verleiden door crimineel geld in deze moeilijke tijd. Meer informatie over de campagne is te vinden op www.hetccv.nl/blijfalert


19 maart 2021
Aankondiging Adviesregeling Digitalisering MKB 2021

Vanaf 1 april kunnen MKB-ondernemers in Zuidoost-Brabant een aanvraag indienen voor de Adviesregeling Digitalisering MKB 2021. Met deze regeling kunnen ondernemers subsidie krijgen om bij een expert advies in te winnen over welke bedrijfsprocessen in hun bedrijf te digitaliseren zijn, hoe dit gedaan kan worden en wat dit oplevert. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per ondernemer. Belangrijke voorwaarden zijn dat de ondernemer in de regio gevestigd is en dat de ondernemer zelf een bedrag inlegt dat minimaal even groot is als de aangevraagde subsidie.

De Adviesregeling Digitalisering MKB 2021 richt zich op het midden- en kleinbedrijf, en dan met name de bedrijven die nog niet of nauwelijks stappen hebben gezet in die richting en behoefte hebben aan concrete informatie over wat digitalisering en dataficering voor hun bedrijf kan betekenen en welke stappen hiervoor genomen moeten worden. Een eerste scan door een gespecialiseerd bureau kan veel inzichten opleveren waar de ondernemer snel mee verder kan.

Aanvragen en meer informatie

De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) hebben een bedrag van in totaal € 300.000 beschikbaar gesteld voor de Adviesregeling Digitalisering MKB 2021. Ondernemers kunnen een aanvraag indienen vanaf 1 april 2021 op de website van de Metropoolregio Eindhoven. Op de site staat de regeling met een toelichting en (vanaf 1 april 2021) een aanvraagformulier, dat eenvoudig door de ondernemer zelf ingevuld kan worden.

Regionale Corona Herstelaanpak

De Adviesregeling Digitalisering MKB 2021 is in het leven geroepen door de 21 gemeenten van de MRE vanuit de Regionale Corona Herstelaanpak, waar het Algemeen Bestuur in september 2020 groen licht voor gaf. In februari 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de MRE ingestemd met de laagdrempelige Adviesregeling voor het MKB.


12 maart 2021
Aanvraagformulier Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) online

Vanaf vrijdag 12 maart 2021 kunnen er aanvragen voor de TONK worden ingediend.

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor mensen die te maken hebben met een inkomensterugval van minimaal 50% als gevolg van de coronacrisis en die daardoor hun noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. Het gaat hierbij om een tegemoetkoming die deels voorziet in de noodzakelijke kosten. Bij deze noodzakelijke kosten moet u denken aan kosten van de huur of de hypotheek (aflossing/rente), kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning. De tegemoetkoming TONK is een vorm van bijzondere bijstand.

Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier


2 maart 2021
Winkelen op afspraak mogelijk

Vanaf woensdag 3 maart mogen winkels op afspraak weer klanten ontvangen. Per winkel mogen maximaal 2 klanten per verdieping aanwezig zijn en klanten moeten van tevoren een afspraak maken voor een tijdslot.

Klik hier voor meer informatie over winkelen in coronatijd


26 februari 2021
Vooraankondiging Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK is een door het Rijk afgekondigde regeling die gemeenten gaan uitvoeren. De regeling is in december 2020 aangekondigd en op 1 februari 2021 hebben gemeenten nadere info ontvangen van het Rijk. Pas daarna konden wij als gemeente aan de slag met de uitwerking.

Wij zijn op dit moment hard bezig met de voorbereidingen van de TONK en gaan er vanuit dat we u vanaf 12 maart meer informatie kunnen geven.
Dan wordt helder:

  • wie er voor de regeling in aanmerking komen;
  • wat de randvoorwaarden en regels zijn;
  • hoe u een aanvraag kunt doen en hoe snel deze afgehandeld zal worden.

8 februari 2021
Naast bezorging vanaf 10 februari 2021 ook click en collect toegestaan bij lokale winkeliers

Vanaf 10 februari 2021 is een click en collect-systeem toegestaan bij alle lokale winkeliers. Vanaf dan wordt het mogelijk om bij niet-essentiële detailhandel vooraf bestelde of gereserveerde artikelen in een vooraf afgesproken tijdvak buiten af te halen. Deze afbeelding van de Rijksoverheid geeft praktische informatie over hoe de voorwaarden voor het afhalen bij winkels werkt.

Wat is click en collect?

Met ‘click en collect’ bestellen klanten producten op voorhand en halen deze minimaal 4 uur later op afspraak binnen een vooraf afgesproken tijdslot van maximaal 1 uur af bij een afhaalpunt bij de ingang van de winkel. Dit betekent dat de klanten de winkel niet mogen betreden. Het is niet toegestaan dat de winkel van binnen naar buiten verplaatst. De beheerder van de winkel draagt zorg - door middel van afhalen binnen tijdvakken - dat klanten gespreid over de dag afhalen. Uitgangspunt is dat er geen fysiek contact tussen klant en winkelpersoneel en tussen klanten onderling plaatsvindt. De klant betaalt de goederen bij voorkeur online, maar kan dat ook doen bij het afhalen van de goederen. In dat geval rekent de klant bij voorkeur contactloos af.


3 februari 2021
Situatie rondom corona blijft ernstig, lockdown verder verlengd

Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. We moeten nieuwe besmettingen nu zo veel mogelijk tegengaan, zodat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg. Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te zetten. Wel gaan basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open. Daarnaast mogen consumenten vooraf geplaatste bestellingen, op vooraf afgesproken tijden, ophalen bij de winkel. 

Lees hier het volledige bericht


22 januari 2021
Steun- en herstelpakket fors uitgebreid

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. De coronacrisis is inmiddels ook een langlopende economische crisis, waarbij veel ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt.  Maatregelen zijn verzwaard en Nederland is in lockdown. Daarom geeft de regering het steun- en herstelpakket een flinke extra impuls.

Klik hier voor het overzicht van alle financiële regelingen


22 januari 2021
Nieuwe maatregelen lockdown

Het kabinet maakt zich grote zorgen om de Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn daarom extra maatregelen getroffen om die nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen. Zo is het advies voor bezoek aangescherpt naar maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag, en geldt er vanaf zaterdag 23 januari een avondklok tussen 21.00 en 4.30 uur. Ook worden extra beperkingen ingevoerd om het aantal internationale reisbewegingen tegen te gaan. 

Klik hier voor een volledig overzicht van de nieuwste maatregelen

Klik hier voor meer informatie over de avondklok


19 januari 2021
TVL Q4 2020 aanvragen? Doe het nu!

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Op 29 januari om 17:00 uur sluit TVL Q4 2020. Als u hierna een aanvraag doet, bent u te laat en ontvangt u een afwijzing.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste lasten. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies. 

Verplicht gesloten horecaondernemingen en non food detailhandelondernemingen kunnen bij TVL Q4 2020 ook de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) of Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) ontvangen. Deze opslagen zijn eenmalig en niet los van de TVL aan te vragen.

Aanvragen van TVL Q4 2020 kan tot en met 29 januari 2021 17:00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Lees hoe TVL Q4 2020 aan te vragen


15 december 2020
Maatregelen tijdens de lockdown om contacten tot een minimum te beperken

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december 2020 tot ten minste dinsdag 19 januari 2021 in de strengste lockdown tot nu toe. 

Onder andere sauna’s, accommodaties voor binnensport en locaties voor contactberoepen zoals kapsalons zijn nu ook gesloten. Winkels die gericht zijn op eerste levensbehoeften mogen wel open blijven. Voorbeelden hiervan zijn: supermarkten, drogisterijen, apotheken, opticiens, audiciens, winkels voor reparatie en onderhoud. Doe-het-zelfzaken zijn gesloten maar mogen een afhaalfunctie inrichten. Winkels zoals kledingwinkels, schoenenwinkels, sieradenwinkels en hobbywinkels zijn gesloten, ook afhalen is hier niet toegestaan. Het klaar maken van bestellingen voor verzending is in deze winkels wel toegestaan. Voor iedereen geldt werk thuis tenzij dit echt niet anders kan.

Voor de een overzicht van alle maatregelen lees het bericht op de website van de rijksoverheid of bekijk de huidige maatregelen in deze afbeelding.

De financiële regelingen zijn te vinden in het overzicht steun- en herstelpakket.

Veelgestelde vragen


15 december 2020
Digitaal spreekuur ondernemers

Vanwege de impact van de nieuwe maatregelen is het mogelijk gebruik te maken van het digitale spreekuur ondernemers met wethouder Frans Kuppens.

Tijdens het spreekuur is er de mogelijkheid om te spreken over de nieuwe maatregelen en eventuele onduidelijkheden. Maar ook voor het stellen van vragen over de financiële regelingen uit het noodpakket voor banen en economie en het uitspreken van uw zorgen kunt u gebruik maken van het digitale spreekuur met wethouder Frans Kuppens. Opgeven voor het spreekuur kan via ondernemen@cranendonck.nl en wordt na aanmelding zo snel mogelijk ingepland


10 december 2020
Kabinet versterkt vangnet voor bedrijven en banen

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor bedrijven en banen uit. Het vangnet moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Nederlanders hun baan of bedrijf behouden, nu het coronavirus langdurig impact heeft op delen van de economie.

Lees het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl.


9 december 2020
Coronavirus factsheet gedeeltelijke lockdown, ook tijdens de feestdagen

De landelijke maatregelen die gelden tijdens de gedeeltelijke lockdown, gelden ook tijdens de feestdagen.

Download de factsheet


1 december 2020
Testen op corona voor bepaalde groepen ook mogelijk zonder klachten

Mensen van wie uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat zij in contact zijn geweest met een besmette persoon, kunnen zich vanaf 1 december op corona laten testen. Ook als ze geen klachten hebben. Dit kan op de 5e dag na het laatste risicovolle contact met die persoon. Op deze dag is het virus ook bij mensen zonder klachten goed aan te tonen. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Belangrijke voorwaarde is wel dat mensen ook daarna alert blijven op klachten en zich opnieuw laten testen als zij toch klachten krijgen.


1 december 2020
Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 en mondkapjesplicht


Vanaf dinsdag 1 december 2020 geldt de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19. Vanaf dit moment worden maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan via deze wet van kracht. Daarmee zijn de inmiddels bekende Noodverordeningen niet meer benodigd. Ook is hiermee de zogenaamde mondkapjesplicht ingegaan. De onderstaande pagina’s van de Rijksoverheid geven uitleg over deze wet en actuele maatregelen.

Uitleg Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19

Informatie over de aanpak en geldende maatregelen

Vraag en antwoorden over de mondkapjesplicht


2 november 2020
Gratis ontwikkeladvies/loopbaanbegeleiding 

Update: Het is niet meer mogelijk om een gratis loopbaanontwikkeladvies aan te vragen.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een tijdelijke subsidieregeling Ontwikkeladvies in het leven geroepen. De regeling moet werknemers en ondernemers ondersteunen die op zoek moeten naar een andere baan, wellicht in een andere branche.

Iedereen kan zelf een loopbaanadviseur of loopbaanbedrijf benaderen. De keuze is aan jou. Het enige waar je rekening mee moet houden is dat een loopbaanadviseur de juiste opleiding en voldoende werkervaring moet hebben. Je kan bijvoorbeeld een geschikte loopbaanadviseur vinden via de zoekmachines op de volgende websites:

De loopbaanadviseur zorgt voor een intakegesprek en werkt met jou in een aantal gesprekken aan een ontwikkelplan op maat. Geef bij de loopbaanadviseur aan dat je gebruik wilt maken van de subsidieregeling. De trajecten starten na 1 december en er is subisidieruimte voor max 50.000 personen. 


27 oktober 2020
Aanvullingen op derde steunpakket corona

De opleving van het coronavirus en de huidige maatregelen hebben flinke gevolgen voor de economie. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen.

  • Zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie op aangelegde en nu onbruikbare voorraad.
  • Ook komen meer sectoren – waaronder de transportsector – in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
  • Daarnaast komt het kabinet de evenementenbranche te hulp, die vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient

Lees het complete pakket aan aanvullingen en informatie over wanneer deze beschikbaar zijn op de website van de Rijksoverheid.


19 oktober 2020
Tozo 3 vanaf nu aan te vragen

Het is nu mogelijk om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 3 (Tozo 3) aan te vragen via onze website  (link productpagina invoegen). De Tozo 3 uitkering is door het Rijk in het leven geroepen vanwege de impact die het Coronavirus en daaraan gerelateerde maatregelen op de ondernemers in de doelgroep heeft. De Tozo 3 is met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aan te vragen en wordt verstrekt tot en met 31 maart 2021. Ook de mogelijkheid voor een aanvraag lening bedrijfskapitaal (max € 10.157,-) wordt verlengd tot en met 31 maart 2021.

Let op:

  • Tozo 3 kunt u tot en met 30 november 2021 met terugwerkende kracht (met ingangsdatum 1 oktober) aanvragen.
  • Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering alleen aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de uitkering aanvraagt en niet voor de voorafgaande maanden.
  • Ook als u eerder Tozo heeft ontvangen, dan moet u zelf Tozo 3 aanvragen. Dit gaat niet automatisch.

Heeft u vragen over de Tozo 3?

Wij helpen u graag. Neem contact op met het Coronavirus Ondernemersloket voor Tozo via 040-2083640 of bezoek direct de webpagina over de Tozo.

Bekijk hier alle eerder geplaatste updates voor ondernemers