Coronavirus en ondernemen

Coronavirus en ondernemen

Contact Coronavirus Ondernemersloket

Omdat de gemeente Cranendonck, Valkenswaard en Heeze-Leende samenwerken in de ondersteuning voor ondernemers zijn we bereikbaar via de gemeente Valkenswaard op 040-208 3444. 

Bij alle ondernemersvragen en opmerkingen of een goed gesprek over de situatie zijn de accountmanagers van de samenwerkende gemeenten per e-mail bereikbaar. Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard werken hier in samen. Mocht u het fijn het fijn vinden met iemand te spreken die wat verder van het bedrijfsleven in uw gemeente af staat dan kunt u kiezen voor een accountmanager van een andere gemeente.

Voor algemene informatie voor ondernemers bezoek www.cranendonck.nl/ondernemen. Door het jaar heen op de hoogte blijven van economisch nieuws uit het Cranendonckse? Schrijf je in op de Ondernemersupdate.

Bericht over steunpakketten ondernemers

Ondernemers, bedrijven en werkenden hebben in ieder geval tot en met 14 januari te maken met de huidige coronamaatregelen. Om hen te helpen, verlengt het kabinet het steunpakket tot en met maart 2022.

Nieuwsbericht

Lokale financiële regelingen

Bent u als ondernemer in de financiële problemen gekomen als gevolg van de Corona crisis? Hieronder vindt u de lokale regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Tijdelijke subsidieregeling

Hieronder vindt u het aanvraagformulier voor de Incidentele Rijksbijdrage ter ondersteuning van de naleving op de controleplicht van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument. Deze eenmalige tijdelijke subsidie kent een maximumbedrag van €2000,-. De subsidie kan met het bijgaande formulier worden aangevraagd tot en met uiterlijk 31 december 2021.

Er geldt voor deze subsidie een plafond van een maximum van de aan de gemeente Cranendonck door de Veiligheidsregio toebedeelde Incidentele Rijksbijdrage. Het college beslist op aanvragen op basis van het ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ principe op volgorde van binnenkomst van aanvragen tot het subsidieplafond bereikt is.

Aanvragen kunnen gericht worden aan:

Gemeente Cranendonck
t.a.v. G. Van Doesburg
Postbus 2090, 6020 AB Budel

Aanvraagformulier

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Tozo biedt zelfstandig ondernemers een aanvulling op het inkomen tot het sociaal minimum. Ook kan er een lening bedrijfskapitaal aangevraagd worden. 

Meer informatie Tozo

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het kabinet heeft besloten de tegemoetkoming TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) niet opnieuw te verlengen en dat deze definitief stopt per 1 oktober 2021. U kunt daarom geen aanvraag meer indienen voor de tegemoetkoming TONK.

Lokale belastingen

Kunt u tijdelijk de belastingen niet betalen? Het aanvragen van uitstel van betaling of een betalingsregeling kan een oplossing zijn. Neem voor meer informatie of direct regelen met ons contact op, op 14095 of 0495-431222 of via belastingen@cranendonck.nl.

Op www.cranendonck.nl/belastingen vindt u ook informatie over de belastingaanslag.

Landelijk pakket financiële regelingen

Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de maatregelen, mogelijkheden en gevolgen voor ondernemers en bedrijven door de uitbraak van het coronavirus.

Informatie voor ondernemers en bedrijven over het coronavirus, Rijksoverheid

Financiële regelingen Rijksoverheid

Wilt u liever telefonisch contact met de Rijksoverheid? Het telefoonnummer is 0800-1351. 

Kamer van Koophandel

U kunt ook bellen met de Kamer van Koophandel op 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur. Zie ook het overzicht van regelingen van de Kamer van Koophandel waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken.

KVK Coronaloket

Informatie vanuit regio en provincie

Provincie Noord-Brabant

Ook de provincie Noord-Brabant heeft maatregelen in het leven geroepen om ondernemers te ondersteunen die geraakt worden door het coronavirus.

Veelgestelde vragen over corona in relatie tot de economie, Provincie Noord-Brabant

De impact van het coronavirus in Brabant, Brabantse Impact Monitor

Brainport

In Brainport hebben we vaker bewezen slimme oplossingen te kunnen bedenken. Van concrete korte termijn oplossingen tot vitaliteitsoefeningen voor de thuiswerkers. Houdt de website van Brainport goed in de gaten voor een samenvatting van de laatste informatie, mogelijkheden en slimme oplossingen voor ondernemers in onze regio.

Website Brainport

Metropool Regio Eindhoven

De 21 gemeenten van de Metropool Regio Eindhoven hebben een coronacrisis herstelaanpak vastgesteld in de lijn van de regionale strategische koers.

Coronacrisis herstelaanpak Metropool Regio Eindhoven

Keyport

Binnen het economisch samenwerkingsverband Keyport wordt samengewerkt om sterker uit de crisis te komen.

Website Keyport 

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt in zicht laat aan de hand van visualisaties en artikelen de impact van het coronavirus op de regionale arbeidsmarkt en economie zien. De informatie wordt dagelijks, wekelijks en/of maandelijks geactualiseerd met behulp van databronnen, zoals het CBS, Centraal Planburo, RIVM, UWV etc.

ArbeidsmarktInZicht.nl

Maatregelen

Heb je vragen over de maatregelen die zijn ingesteld om het coronavirus in te perken? Kijk dan op Rijksoverheid.nl of bel met het informatienummer 0800-1351.

Uitleg Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19

Informatie over de aanpak en geldende maatregelen

Vraag en antwoorden over de mondkapjesplicht

Actueel

Kijk voor actuele gemeentelijke info over corona op www.cranenodonck.nl/coronavirus