Bedrijventerrein Airpark

Bedrijventerrein Airpark

Bedrijvenpark Airpark Cranendonck biedt ondernemers optimale kansen om hun vleugels uit te slaan. In een groene omgeving krijgen bedrijven ruimte om hun plannen te realiseren. Airpark is vanuit alle richtingen moeiteloos multimodaal bereikbaar. Haven De Kempen ligt op steenworp afstand en zelfs een luchtverbinding behoort tot de mogelijkheden.  Dit alles maakt Airpark Cranendonck tot een unieke vestigingslocatie.

Airpark biedt ruimte voor bedrijven uit milieucategorie 2 t/m 4. Meer weten over de mogelijkheden? Bekijk hier het bestemmingsplan.

Feiten en Cijfers

De totale oppervlakte van het bedrijventerrein Airpark bedraagt bruto 25 hectare en netto 18 hectare.
Momenteel zijn er circa 80 bedrijven gevestigd en zijn er circa 785 personen werkzaam.

Op de kaartbank van Brabant krijg je volledig inzicht in de aanwezige bedrijven.
 

Beeldkwaliteitsplan

Met het beeldkwaliteitsplan Airpark dragen we gezamenlijk zorg voor het hoog houden van de kwaliteit op dit bedrijventerrein voor nu en in de toekomst. Nieuwe ontwikkelingen en uitbreidingen worden getoetst aan dit plan om zo een samenhangend ruimtelijk beeld, herkenbare eenheden en een eigen identiteit waar te maken.

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Airpark

Omdat het beeldkwaliteitsplan dateert uit 2006, hebben we een aantal actuelere referentiebeelden bij elkaar gezet ter inspiratie:

Actuele referentiebeelden bedrijventerrein Airpark

Nieuwbouw- of uitbreidingsplannen? Neem contact op met het bedrijvencontactcentrum voor de stedenbouwkundige toetsing. Het formulier dat gebruikt wordt als basis voor de stedenbouwkundige toetsing is op deze site bijgevoegd. Dit formulier geeft ook inzicht in de benodigde aan te leveren informatie.

Formulier stedenbouwkundige advisering

Proces

Het volgende proces houden we aan voor de toetsing aan het beeldkwaliteitsplan Airpark:

1. Stedenbouwkundige toets
Wanneer de architect de grote lijnen en schetsen heeft opgezet is het mogelijk om een eerste stedenbouwkundige toets te laten uitvoeren.
Een toets vraag je aan door de stukken aan te leveren die op bovenstaand formulier staan opgesomd. Je verzoek verzend je per e-mail aan ondernemen@cranendonck.nl   
De stedenbouwkundige toetsing neemt twee weken in beslag. Toetsing vindt plaats aan de hand van de thema’s op het formulier.

2. Stedenbouwkundig advies
We streven er naar om na 2 weken een stedenbouwkundig advies af te geven. Dit advies kan de architect gebruiken om het ontwerp verder uit te werken in lijn met het beeldkwaliteitsplan.

3. Bouwaanvraag
Bij de bouwaanvraag toetst de stedenbouwkundige de aanvraag vervolgens aan het eerder uitgebrachte advies (zoals genoemd onder punt 2).
Wil je geen gebruik maken van de stedenbouwkundige toets voorafgaand aan de vergunningaanvraag dan leggen we de bouwaanvraag bij het indienen voor aan de stedenbouwkundige ter toetsing. Toetsing vindt ook dan plaats aan de hand van bovenstaand formulier. Let wel, hierbij is het risico aanwezig dat eventuele aanpassingen ook aanpassingen behoeven in berekeningen.

Vestigen op Airpark?

Nagenoeg alle percelen op Airpark zijn in optie uitgegeven of verkocht. Er zijn nog enkele percelen beschikbaar.

Brochure Airpark

Een optieovereenkomst

Interesse in een bouwkavel op Airpark? En je hebt je nog even de tijd nodig om alles op een rijtje te zetten en een gedegen afweging te maken? Wij denken als gemeente graag met je mee. Door het aangaan van een optieovereenkomst heb je in totaal negen maanden de tijd voor een afweging. In die tijd gaat de gemeente niet over tot de verkoop van het perceel aan een andere partij. 

Wellicht wil je deze tijd gebruiken om de vergunning al aanvragen, dat kan.

Een optieovereenkomst gaan we aan voor maximaal drie termijnen.

Optieovereenkomst

Maanden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Perioden

Rentevergoedingen

eerste periode

0% rentevergoeding

tweede periode

2% rentevergoeding + BTW

derde periode

4% rentevergoeding + BTW

De rentevergoeding rekenen we als een percentage van de koopprijs. De rentevergoeding verrekenen we uiteindelijk bij koop met de koopprijs. Indien de koop niet doorgaat komt de betaalde vergoeding aan de gemeente toe. 

Het prijspeil van de koopprijs is gelijk aan de datum van tekenen overeenkomst (het prijspeil wordt ieder jaar door de gemeenteraad geïndexeerd).


Overgaan tot koop

Mocht je over willen gaan tot aankoop van bouwgrond op Airpark dan is het goed rekening te houden met een aantal zaken:

 • Tijdens een eventuele optieovereenkomst ben je direct-belanghebbende en daardoor in de mogelijkheid om een bouwvergunning aan te vragen. Dit is een mogelijkheid, echter geen verplichting. Het aanvragen van een bouwvergunning is uiteraard ook mogelijk als u eigenaar bent. Voor de vergunningafgifte gelden de standaard proceduretijden. Meer informatie is hier te vinden.
 • Vergeet niet ook een milieuvergunning aan te vragen of een milieumelding te doen via www.aimonline.nl.

Aankoop

Voor het opstellen van de koopovereenkomst hebben wij als gemeente een aantal documenten nodig. Zorg dat u deze vast gereed hebt. 

 1. Uittreksel Kamer van Koophandel
 2. Kopie paspoort
 3. Eventueel: Getekende optieovereenkomst, incl. perceelstekening
 4. Eventueel: Overzicht van betalingen aan optievergoedingen
 5. Notariskeuze
 6. Tevens geef je aan of je benaderd wilt worden voor de glasvezelaanleg op het perceel door de coöperatieve vereniging CranendonckNet (opgezet door de Cranendonckse bedrijven gezamenlijk), zodat de aanleg van glasvezel in gang gezet kan worden. Meer informatie via www.cranendoncknet.nl.

Houdt rekening met een doorlooptijd van ongeveer 25 weken vanaf het moment dat je beslist over te gaan tot koop. Dit is ook belangrijk voor de planning van de bouwwerkzaamheden, zodat je niet achteraf voor verrassingen komt te staan. 

De doorlooptijden zijn een indicatie. Een aantal werkzaamheden lopen parallel op en het vooraf stellen van een leverdatum in overleg met gemeente en notaris kan zorgen voor een efficiëntere doorloop. Hierna inzicht in de werkzaamheden. 

 • Het opstellen van een koopovereenkomst, uitzetten kadastrale splitsing en maaiwerkzaamheden (totaal 4 weken)
  • Uitzetten kadastrale splitsing bij het kadaster (4 weken)
  • Uitzetten maaiwerkzaamheden ter oplevering van de gronden (4 weken)
 • Ondertekening van de koopovereenkomst door de koper (2 weken)
 • Besluitvormingsprocedure college van burgemeester en wethouders ter akkoord op verkoop (3 weken)
 • BIBOB-toets (maximaal 8 weken)
 • Verzending aan notaris (1 week)
 • Werkzaamheden notaris tot aan overdracht (maximaal 8 weken)

Op zoek naar bestaand bedrijfsonroerend goed?

Op mijn bedrijfslocaties vind je het actuele aanbod van te huur en te koop staan bedrijfsonroerend goed in Cranendonck.