Archief corona updates

Archief corona updates

13 oktober 2020
Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft op 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen.

De strengere landelijke maatregelen gelden per 14 oktober 2020, 22.00 uur.


8 oktober 2020
Gezamenlijke oproep: Draag een mondkapje tijdens jouw bezoek aan een winkel of de horeca in Cranendonck!

Samen met de ondernemers van het Centrummanagement 'Gewoon in Budel', Winkeliers Platform Maarheeze en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Cranendonck vraagt de gemeente mondkapjes te dragen bij een bezoek aan de winkels en horeca in Cranendonck. Draag een mondkapje in alle publieke binnenruimtes. Houdt je aan de maatregelen, alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle!


1 oktober 2020
Tozo 3 (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 3)

Het kabinet heeft een vervolg op Tozo 2 aangekondigd per 1 oktober 2020: Tozo 3. Tozo 3 biedt zelfstandig ondernemers een aanvulling op het inkomen tot het sociaal minimum. Ook kan er een lening bedrijfskapitaal aangevraagd worden. Voor Tozo 3 veranderen een aantal voorwaarden. We zijn in afwachting van de uitwerking van de voorwaarden van Tozo 3. Nadat het kabinet de regeling Tozo 3 heeft gepubliceerd, kunt u deze regeling vanaf de tweede helft van oktober aanvragen. Hou hiervoor onze berichtgeving en website in de gaten!

Belangrijk om te weten

 • De looptijd van Tozo 2 is tot 1 oktober 2020. Na 1 oktober 2020 kunt u geen Tozo 2 meer aanvragen.
 • Vanaf 1 oktober 2020 gaat Tozo 3 in. Tozo 3 kunt u tot 1 december 2020 met terugwerkende kracht (met ingangsdatum 1 oktober 2020) aanvragen.
 • Ook als u eerder Tozo heeft ontvangen, dan moet u zelf Tozo 3 aanvragen. Dit gaat niet automatisch.

1 oktober 2020
Advies mondkapjes voor heel Nederland

Nadat in onze regio Zuidoost-Brabant al het dringende advies gold om mondkapjes te dragen in publieke ruimten, geldt dit nu voor heel Nederland.

U krijgt dus het dringend advies om niet-medische mondkapjes te dragen in alle publieke binnenruimtes, zoals:

 • Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations, et cetera.
 • Restaurants, cafés, theaters en concertzalen, met uitzondering van mensen op een zitplaats.
 • Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.
 • Dit advies gaat vooralsnog niet gelden in het primair of voorgezet onderwijs.

Het precieze advies en definities van publieke binnenruimtes worden uiterlijk aanstaande vrijdag 2 oktober om 18.00 uur in meer detail bekendgemaakt.


30 september 2020
Spreekuur voor ondernemers

Er is een nieuwe datum bekend voor het digitale spreekuur speciaal voor ondernemers. Wethouder Frans Kuppens (Economische Zaken) gaat tijdens dit spreekuur graag met u in gesprek over vragen en praktijkervaringen. U kunt delen waar u tegenaan loopt en waar wij als gemeente in kunnen meedenken.

Het volgende spreekuur vindt plaats op maandag, 2 november 2020 vanaf 19.00 uur.

Aanmelden

Per ondernemer plannen we een kwartier in voor de relatief korte vragen en een half uur voor iets uitgebreidere vragen. Opgeven voor het spreekuur kan via het bestuurssecretariaat. Geef daarbij aan of u de mogelijkheid hebt om digitaal te vergaderen via een laptop/computer met camera en microfoon of alleen via de telefoon. Voor het digitaal vergaderen stuurt de gemeente u een link voor een vergadering via Microsoft Teams (u hoeft zelf geen Microsoft Teams te hebben om dit te kunnen gebruiken). Wij vragen u uw agendapunten of vragen vooraf door te geven.


29 september 2020
Dringende oproep aan inwoners en ondernemers: draag mondkapjes in publieke gebouwen

Vanaf 29 september 2020, 18.00 uur geldt in veiligheidsregio Brabant-Zuidoost het dringende advies aan iedereen om zoveel mogelijk mondkapjes te dragen in de publieke gebouwen. Dit advies komt bovenop de extra coronamaatregelen die het kabinet 28 september jl. al aangekondigde. Het advies geldt voor locaties waar grote concentraties publiek op eenzelfde tijd bij elkaar komen, zoals in supermarkten en bouwmarkten.

Dit mondkapjesadvies, dat wordt gedragen door alle 21 burgemeesters in de regio, is geen verplichting maar is een dringende oproep aan alle inwoners en ondernemers. Het virus verspreidt zichzelf immers niet, wij zorgen zelf voor de verspreiding ervan. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wacht niet op een landelijke richtlijn vanuit de Rijksoverheid maar loopt voorop in de strijd tegen corona. Er is wel een oproep gedaan aan het kabinet om met een landelijke maatregel voor mondkapjes te komen.

Naast de mondkapjes blijven ook de algemeen bekende richtlijnen van kracht waaronder 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden en zoveel mogelijk thuiswerken.


29 september 2020
Noodverordening COVID-19 vanaf 29 september van kracht

De voorzitter van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, John Jorritsma, heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld en gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio. 

Bekijk de noodverordening


29 september 2020
Landelijke maatregelen tegen het coronavirus vanaf 29 september 18.00 uur

Vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur gelden er nieuwe coronamaatregelen. Deze maatregelen gelden in heel Nederland. Op de website van de Rijksoverheid staan de nieuwe maatregelen overzichtelijk vermeld.

De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen. Houdt u allen aan bovenstaande regels om het virus onder controle te krijgen. Alleen samen krijgen we corona onder controle!


25 september 2020
Extra maatregelen in Zuidoost-Brabant

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) neemt nieuwe maatregelen tegen corona. Zo willen we de verspreiding van het coronavirus onder controle krijgen. Op meer plekken in het land nemen de besmettingen toe. In een deel van het land zijn zondag 20 september al nieuwe maatregelen ingegaan. Zondag 27 september om 18.00 uur volgen nog 8 regio’s, waaronder Zuidoost-Brabant.

Lees het hele bericht op de website van VRBZO

Meer informatie

Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie over het coronavirus. U kunt ook bellen met het landelijke informatienummer: 0800-1351. Gaat het om de lokale invulling van maatregelen? Neem dan contact op met ons klantencontactcentrum via 14-0495 of 0495-431222.


23 september 2020
De belastingaanslagen voor ondernemers vallen weer in de brievenbus 

Een dezer dagen valt de envelop met de belastingaanslag vanuit de gemeente bij u in de bus. Om ondernemers tegemoet te komen tijdens de coronacrisis hebben we de belastingaanslag later opgelegd dan u gewend bent. Heeft u vragen over de opgelegde belastingaanslag, aarzel dan niet en neem contact op met ons op 14095 of 0495-431222 of via belastingen@cranendonck.nl.

Kunt u tijdelijk de belastingen niet betalen?

Het aanvragen van uitstel van betaling of een betalingsregeling kan een oplossing zijn. Neem voor meer informatie of direct regelen met ons contact op, op 14095 of 0495-431222 of via belastingen@cranendonck.nl.

Op www.cranendonck.nl/belastingen vindt u ook informatie over de belastingaanslag.


1 september 2020
Oproep College van B&W

Het college van B&W Cranendonck doet daarom een nieuwe oproep om je aan de coronamaatregelen te houden.

Bekijk het filmpje: https://youtu.be/IArMSy-omrw


31 augustus 2020
Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Lees meer in het nieuwsbericht van de Rijksoverheid


28 augustus 2020
Contactformulieren horeca

De gemeente stelt in verband met corona registratie contactformulieren ter beschikking voor horeca ondernemers. Heeft u een vraag of wilt u de formulieren bestellen? Neem dan contact met ons op  via ondernemen@cranendonck.nl.


28 augustus 2020
Spreekuren voor ondernemers

De gemeente gaat weer digitale spreekuren speciaal voor ondernemers organiseren. Wethouder Frans Kuppens (Economische Zaken) gaat tijdens dit spreekuur graag met u in gesprek over vragen en praktijkervaringen. U kunt delen waar u tegenaan loopt en waar wij als gemeente in kunnen meedenken.

De spreekuren vinden plaats op de volgende tijdstippen:

 • Maandag 7 en 23 september van 19.00 tot 21.00 uur

Aanmelden

Per ondernemer plannen we een kwartier in voor de relatief korte vragen en een half uur voor iets uitgebreidere vragen. Opgeven voor het spreekuur kan via bestuurssecretariaat@cranendonck.nl. Geef daarbij aan of u de mogelijkheid hebt om digitaal te vergaderen via een laptop/computer met camera en microfoon of alleen via de telefoon. Voor het digitaal vergaderen stuurt de gemeente u een link voor een vergadering via Microsoft Teams (u hoeft zelf geen Microsoft Teams te hebben om dit te kunnen gebruiken). Wij vragen u uw agendapunten of vragen vooraf door te geven.


21 augustus 2020
Bericht van de burgemeester en wethouder Frans Kuppens
Samen strijden tegen Corona blijft noodzakelijk ook als ondernemer!

De zomervakantie eindigt, het dagelijkse leven gaat weer van start. En hoe graag we allemaal het normale leven willen oppakken, Corona maakt het noodzakelijk om de regels na te blijven leven. We moeten alles doen om te voorkomen dat het virus weer net zo om zich heen grijpt als afgelopen voorjaar. Premier Rutte en minister De Jonge hebben afgelopen dinsdag nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Het toenemend aantal besmettingen in Nederland maakt dat we u dringend vragen om de maatregelen serieus te (blijven) nemen. Cranendonck had enkele maanden geleden zeer veel besmettingen en helaas is ook een groot aantal inwoners aan corona overleden. Ook op dit moment zijn er in Cranendonck weer besmettingen geconstateerd. We moeten dus met elkaar waakzaam blijven om zo de verspreiding van het virus onder controle te houden.

Samen moeten we het doen

Om corona onder controle te houden, is het noodzakelijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt; ook u als ondernemer. Dus houd uw personeel aan die 1,5 meter afstand, faciliteer desinfectiemiddelen, eenrichtingsroutes en andere preventieve maatregelen in uw bedrijf, laat personeel zoveel mogelijk thuis werken (als dit mogelijk is) en vermijd drukte in uw bedrijf. Heeft uw personeel (verkoudheids)klachten, laat ze direct testen. Zorg dat het gedrag van uw personeel en klanten anderen niet in gevaar brengt; leef samen met uw personeel de regels na en spreek elkaar erop aan. Door de regels te volgen voorkomen we dat het virus om zich heen grijpt en hoeven er geen boetes uitgedeeld te worden.  Laten we ons gezamenlijk inspannen om niet terug te hoeven naar de situatie van dit voorjaar, waarbij ondernemers hun zaken moesten sluiten, onze ouderen geen bezoek mochten ontvangen en onderwijs alleen vanuit huis mogelijk was.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het is niet eenvoudig om op alle plaatsen voldoende afstand te houden. Op de terrassen en in de cafés vergeten klanten het belang van de afstand soms en in supermarkten is het op drukke momenten ook niet altijd mogelijk. Toch roepen we op - voor de veiligheid en gezondheid van iedereen - geef elkaar de ruimte en neem de maatregelen serieus. We zijn en blijven in gesprek met u als ondernemer en vragen u om voorzorgsmaatregelen te nemen én om personeel en klanten te blijven wijzen op de regels. Het is uw verantwoordelijkheid om de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers en klanten te borgen. Het is echter de taak van ons allemaal om de regels te volgen.

Veiligheid voorop

In Cranendonck staat veiligheid en gezondheid voorop. We zullen handhaven en waar nodig boetes uitdelen als de maatregelen niet worden opgevolgd. Iedereen draagt verantwoordelijkheid, neem de maatregelen serieus. Alleen samen houden we corona onder controle! Voor vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met het ondernemersloket http://www.cranendonck.nl/ondernemersloket of mailen naar ondernemen@cranendonck.nl. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan een spreekuur met de wethouder economische zaken.


10 augustus 2020
Aangepaste noodverordening Covid-19 van kracht per 10 augustus 2020

Naar aanleiding van de landelijke persconferentie donderdag 6 augustus 2020 is met ingang van maandag 10 augustus een nieuwe noodverordening van kracht in onze regio. Hierin is aantal wijzigingen doorgevoerd. De horeca (inclusief terras) moet net als enkele maanden geleden iedereen vooraf of bij aankomst laten reserveren, de gezondheidscheck uitvoeren, de bezoekers placeren en om de contactgegevens vragen ten behoeve van het bron- en contactonderzoek van de GGD. Ook is er een artikel opgenomen waarbij de voorzitter van de veiligheidsregio gebieden kan aanwijzen waar een mondkapjesplicht van toepassing is (voor personen van 13 jaar en ouder). Deze noodverordening gaat in vanaf 10 augustus 2020 en is te vinden op de website van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.


21 juli 2020
Hoe herken je een criminele investeerder?

Wordt jouw bedrijf ook hard geraakt door de coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen voor een lening of een investering? Of wil er iemand tegen betaling of onduidelijke voorwaarden je helpen bij het regelen van de steunmaatregelen van de overheid? Let dan op! Voor je het weet is jouw zaak het toneel van drugshandel of illegaal gokken.

Deze flyer legt uit waar je op moet letten!


16 juli 2020
Regio pakt regie met gezamenlijke herstelaanpak Coronacrisis

De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven hebben besloten tot uitwerking van een gezamenlijke herstelaanpak om de gevolgen van de coronacrisis op de regionale economie te dempen. De aanpak richt zich op drie sporen: opleiden, digitaliseren en kennisdelen en samenwerken.

Deze herstelaanpak is opgezet onder leiding van een regionale taskforce bestaande uit een afvaardiging van bestuurders uit de 21 gemeenten en het regionaal overleg van portefeuillehouders economie. Voorzitter Stijn Steenbakkers: “Samenwerken heeft ons ook eerder in moeilijke tijden geholpen en gebeurt ook nu al volop. Kijk naar het regionale noodfonds voor startups! Als gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen de handen ineen slaan, kunnen we echt meters maken en ervoor zorgen dat we onze ondernemers in de regio echt helpen.”

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven heeft voor de herstelaanpak vanuit het positieve jaarresultaat 2019 middelen gereserveerd die, afhankelijk van de exacte uitwerking van de herstelaanpak, op kunnen lopen tot € 2 miljoen. Hierdoor hoeven de gemeenten niet extra in de buidel te tasten. Wel hebben ze voor deze herstelaanpak als voorwaarden gesteld, dat er een multiplier op de in te zetten middelen behaald moet worden. Wethouder Frans Kuppens (gemeente Cranendonck): “Een multiplier is met 21 sneller te behalen dan de gemeenten afzonderlijk. We hebben meer slagkracht met elkaar: de som der delen is altijd groter dan alle delen afzonderlijk.”

Burgemeester Remco Bosma (gemeente Bladel): “Met deze herstelaanpak kunnen we vanuit onze economische agenda’s een bijdrage leveren aan het herstel, maar vooral ook de toekomstige groei en ontwikkeling van de regionale economie. We zoeken hierbij uitdrukkelijk de aanhaking met de triple helix en de initiatieven uit het veld: dáár moet het gebeuren”.

De basis versterken via drie lijnen

Wethouder Piet Machielsen (gemeente Oirschot): “We hebben er bewust voor gekozen om in te zetten op structuurversterkende maatregelen voor de gehele regio, dus geen noodhulp voor bedrijven of sectoren. Dit doet het Rijk al en we hebben als regio onvoldoende middelen beschikbaar om adequate noodhulp te bieden. Wat we wel gaan doen is via drie lijnen: opleiden, digitaliseren en kennisdelen en samenwerken, de brede basis van onze regionale economie versterken.

Opleiden

Hiermee zetten we ten eerste in op het versterken van de arbeidsmarkt door via het opleidingsspoor een goede match te maken tussen ketens en sectoren waar veel vraag is naar gekwalificeerd personeel en mensen die (ander) werk zoeken. Structurele inzet op scholing, omscholing en bijscholing zorgt ervoor dat mensen inzetbaar blijven en dat het bedrijfsleven optimaal kan draaien,” aldus Machielsen.

Digitaliseren

“Ten tweede halen we door op de lijn van digitalisering. We hebben de afgelopen maanden ontzettend veel geleerd. Er blijkt met inzet van de digitale mogelijkheden die we beschikbaar hebben al veel meer te kunnen dan we dachten. Dat heeft ons nog flexibeler en inventiever gemaakt. In het onderwijs hebben docenten, leerlingen, onderwijsinstellingen, maar ook ouders zich soms in bochten moeten wringen om alles draaiende te houden en bij het MKB zijn knelpunten, maar ook kansen in beeld gekomen als het gaat om digitalisering en de waarde ervan voor de concurrentiepositie. Die leerervaringen willen we omzetten in toegevoegde waarde voor zowel onderwijs als MKB.

Kennis delen & Samenwerken

Als laatste gaan we de inzet op samenwerking verder versterken: van elkaar leren, samen uitdagingen aanpakken en afstemmen, zodat we als regio hier sterker uitkomen. Denk bijvoorbeeld aan de problematiek van de leegstand van winkels en het verdwijnen van lokale voorzieningen. Niet veroorzaakt, maar wel versneld door de Coronacrisis. Die vraagstukken liggen op het bord van alle gemeentes.” Wethouder Theo Geldens (gemeente Valkenswaard) hierover: “onze inzet is om samen na te denken over hoe we met gezamenlijke inspanning onze kernen leefbaar en aantrekkelijk houden voor onze inwoners en bezoekers. Een fijne leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat is een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van onze regio.”

Triple Helix

De samenwerking met Brainport Development bij deze aanpak is evident. Stijn Steenbakkers “onze triple helix samenwerking heeft de afgelopen jaren geleid tot een gezonde regionale economie met internationaal aanzien. Daar zijn we trots op en brengt ons veel kansen voor de versterking van de brede welvaart in onze regio. De kennis en ervaring binnen de triple helix is van onschatbare waarde, juist ook in zo’n crisistijd: we kunnen snel schakelen met onze partners. De betrokkenheid van zoveel partijen levert veel op, maar vraagt soms ook dat partijen met elkaar moeten meebewegen omwille van het grotere geheel. Wij kunnen dat als regio heel goed: elkaar vast blijven houden en hard doorwerken.”

De komende maanden worden de lijnen verder uitgewerkt in concrete initiatieven en worden ook de verbindingen gelegd naar provincie en Rijk. De gemeenteraden worden hierover geïnformeerd.


9 juli 2020
Werken in coronatijd, samen houden we corona onder controle

Corona heeft veel impact op onze inwoners en ondernemers en ook de medewerkers van gemeente Cranendonck konden niet om de impact van het virus heen. De aard van de werkzaamheden veranderde en thuiswerken werd de standaard. Burgemeester Roland van Kessel geeft samen met MT-lid Nini Bos en medewerkers Patrick Kuckelkorn, Eloy Schulpen, Jeroen Raymakers en Fred Donk een kijkje achter de schermen. Werken in coronatijd, samen houden we corona onder controle.

Bekijk het filmpje


7 juli 2020
Flexwerker en geraakt door de Coronacrisis?

De regeling Flexibele Arbeidskrachten sluit zondag 12 juli
De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is bedoeld voor flexwerkers die minimaal de helft van hun inkomsten zijn kwijtgeraakt en die geen uitkering kunnen krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld werknemers met een nul-urencontract, uitzendkrachten en studenten met een bijbaan. Aanvragen kan tot en met zondag 12 juli 2020.

Meer informatie en direct aanvragen.


6 juli 2020
NOW 2.0

Maandag 6 juli is de tweede aanvraagperiode voor de regeling NOW ingegaan. Werkgevers kunnen tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers doorbetalen. De tweede tegemoetkoming NOW is voor een periode van 4 maanden. Elke werkgever kan NOW aanvragen; het maakt niet uit of hij eerder al NOW heeft aangevraagd.

Het doel van de tweede aanvraagperiode NOW is dat zo veel mogelijk banen behouden blijven en dat werknemers en werkgevers zich kunnen aanpassen aan de veranderde samenleving en economie.

Naar meer informatie en direct aanvragen.


1 juli 2020
Noodverordening COVID-19 vanaf 15 juli van kracht

Woensdag 1 juli 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een nieuwe noodverordening ondertekend. De nieuwe noodverordening vindt u op de website van de Veiligheidsregio. We starten een nieuw hoofdstuk in de aanpak van het coronavirus. 1,5 meter afstand blijft de norm. Door afstand te houden, geven we elkaar meer ruimte. In de noodverordening leest u wat de regels zijn per 15 juli 2020. Meer informatie over de algemene regels in eenvoudige taal vindt u op de website van Rijksoverheid


1 juli 2020
Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) geopend.

MKB-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020. Meer informatie en direct aanvragen.


25 juni 2020
We starten een nieuw hoofdstuk in de aanpak van het coronavirus

1,5 meter afstand blijft de norm. Door afstand te houden, geven we elkaar meer ruimte.

Meer informatie over de algemene regels


23 juni 2020
Vrijdag 26 juni 17:00 uur 2020 sluit de regeling Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Aanvragen kan nog tot vrijdag 26 juni 2020. Direct aanvragen…


22 juni 2020
Loket NOW2.0 opent op 6 juli

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 4 maanden door de coronacrisis. Lees verder...


21 juni 2020
Aanvragen tegemoetkoming flexwerkers TOFA

Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen vanaf 22 juni een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA. Vergeet uw flexwerkers niet op de hoogte te stellen. Lees verder…


21 juni 2020
Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) opent eind juni 2020

Eind juni gaat de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) open. Deze is bedoeld om mkb-bedrijven te helpen een deel van hun vaste lasten te betalen. De regeling volgt op de eerdere Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). Zodra de regeling wordt opengesteld kunt u de TVL aanvragen via deze pagina.


15 juni 2020
Noodverordening COVID-19 vanaf 15 juni van kracht

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die vanaf 15 juni van kracht is.


12 juni 2020
​Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (Tozo) verlengd!

De looptijd van de Tozo was tot 1 juni 2020. Het kabinet heeft besloten de regeling te verlengen van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020: Tozo 2.

Lees hier het volledige nieuwsbericht


11 juni 2020
Bowlen, darten en biljarten weer toegestaan

Deze week is besloten dat we weer mogen bowlen, darten en biljarten.  Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

 1. In inrichtingen wordt bowlen, darten en biljarten toegestaan.
 2. Activiteiten in competitieverband zijn niet toegestaan.
 3. Per spel mag één persoon actief zijn. De anderen moeten aan een tafel of aan de bar zitten.

En voor de inrichtingen blijft gelden dat maximaal 30 gasten aanwezig mogen zijn, die vooraf moeten reserveren en 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Uiteraard moeten ook alle andere bepalingen uit de noodwet en de richtlijnen van RIVM en Rijksoverheid worden nageleefd.


9 juni 2020
Sanitaire voorzieningen op campings en vakantieparken weer open vanaf 15 juni

Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens mogen per 15 juni weer open. Toiletten voor dagrecreatie bij parken, bossen, stranden, etc. mogen open. Dit geldt ook voor de toiletten op pretparken, dierentuinen en natuurparken.

Kijk voor meer informatie in de veelgestelde vragen op de site van de overheid


2 juni 2020
Burgemeester Roland van Kessel en wethouder Frans Kuppens over de opening van de horeca

De horeca en terrassen mogen sinds 1 juni 2020 weer (beperkt) open. Burgemeester Roland van Kessel en wethouder Frans Kuppens spraken hierover met RTV Horizon en diverse ondernemers. Bekijk het filmpje hier. 


28 mei 2020
Noodverordening COVID-19 vanaf 1 juni, 12.00 uur van kracht

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die vanaf 1 juni 12.00 uur van kracht is.

Noodverordening COVID-19 VRBZO vanaf 1 juni 12.00 uur
Noodverordening COVID-19 VRBZO tot 1 juni 12.00 uur

Heeft u vragen over de maatregelen die zijn ingesteld om het coronavirus in te perken? Kijk dan op Rijksoverheid.nl of bel met het informatienummer 0800-1351.


25 mei 2020
Videoboodschap burgemeester Roland van Kessel en wethouder Frits van der Wiel

Veel inwoners zijn in deze coronatijd druk aan het klussen. Dat betekent veel vragen over het aanvragen van een vergunning. Daarnaast hebben de coronamaatregelen ook veel impact op ondernemers. Burgemeester Roland van Kessel en wethouder Frits van der Wiel gaan met RTV Horizon in gesprek over de bijzondere coronatijd en wat dit betekent voor vergunningaanvragen bij de gemeente en activiteiten van ondernemers. Ook twee ondernemers doen hun verhaal over hun initiatieven. Bekijk de boodschap hier.


25 mei 2020
Overleg 22 mei met horeca ondernemers

De gemeente wil de versoepeling voor de horeca per 1 juni mogelijk maken. We hebben hiervoor een aantal uitgangspunten opgesteld om regie te houden en zo samen de overlast voor de omgeving te beperken. We vertrouwen in de goede intenties van horecaondernemers en gaan daarom voor zo min mogelijk procedures. Wij vragen horecaondernemers, bij voorkeur gezamenlijk, plannen te maken, die wij zullen toetsen aan de algemene richtlijnen van de Rijksoverheid en onze uitgangspunten. Inzet van de openbare ruimte kan daarbij zeker een mogelijkheid zijn, waar we in gesprek met ondernemers dan ook graag naar kijken.

Uitgangspunten

 • Tijdelijke uitbreiding van bestaande terrassen in de directe nabijheid van het horecabedrijf is mogelijk, mits dit aangevraagd wordt bij de gemeente via evenementencr@cranendonck.nl. Deze aanvraagplicht voorkomt vergunningprocedures en leges, terwijl de gemeente toch regie en zicht houdt op de initiatieven;
 • De ondernemer of groep van ondernemers dient/dienen een plan met situatietekening in via evenementencr@cranendonck.nl. Uit dit plan blijkt hoe het gebruik zal zijn. Eventueel gaat de gemeente met de ondernemer(s) in gesprek. Het gebruik mag pas plaatsvinden na schriftelijk akkoord van de gemeente. De omgevingsdialoog is van belang. In het plan moet aangegeven zijn wat het resultaat hiervan is; Houd daarnaast rekening met een aantal zaken zoals de inzet van sfeerbeheerders, scenario’s voor mooi en slecht weer, scenario’s voor dag en avond openstelling, looproute en toiletvoorzieningen in het plan;
 • De horecaexploitant is zelf verantwoordelijk dat alles volgens de maatregelen en afspraken verloopt;
 • De uitbreiding gaat om het vergroten van de oppervlakte, zodat het bestaande aantal zitplaatsen gecombineerd kan worden met de anderhalve-meter-eis;                                             
 • Inzet van de openbare ruimte is mogelijk in overleg met de gemeente. Voor ingezette openbare ruimte berekent de gemeente geen huur.

De gemeente toetst de aanvraag van plannen (ook in overleg met de politie en handhaving) en reageert zo snel als mogelijk. 


21 mei 2020
Coronavirus: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie. Lees meer over het Noodpakket 2.0.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een handig overzicht van de maatregelen van het Noodpakket.


19 mei
Corona-aanpak de volgende stap

Lees hier het bericht naar aanleiding van de persconferentie op 19 mei 2020 

Basisregels voor iedereen


19 mei 
Spreekuur voor ondernemers

De gemeente gaat starten met een digitaal spreekuur speciaal voor ondernemers. Wethouder Economische Zaken Frans Kuppens gaat tijdens dit spreekuur graag met u in gesprek over vragen en praktijkervaringen. Ook kunt u delen waar u tegenaan loopt en waar wij als gemeente in kunnen meedenken. De spreekuren vinden voorlopig tot 9 juni plaats op de volgende tijdstippen:

 • Woensdag 24 juni: 19.30 – 21.00 uur
 • Woensdag 1 juli: 19.30 – 21.00 uur

Er wordt een kwartier per ondernemer ingepland voor de relatief korte vragen, en een half uur voor iets uitgebreidere vragen. Opgeven voor het spreekuur kan via bestuurssecretariaat@cranendonck.nl. Geef daarbij aan of u de mogelijkheid hebt om digitaal te vergaderen via een laptop/computer met camera en microfoon of alleen via de telefoon. Voor het digitaal vergaderen stuurt de gemeente u een link voor een vergadering via Microsoft Teams (u hoeft zelf geen Microsoft Teams te hebben om dit te kunnen gebruiken). Gelieve ook de agendapunten of vragen vooraf te delen.


11 mei
Nieuwe noodverordening COVID-19 van kracht

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft maandag 11 mei een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze nieuwe noodverordening zijn de aangepaste landelijke maatregelen. Daarnaast zijn de Brabantspecifieke maatregelen voor een deel eruit gehaald. In deze noodverordening (inclusief de toelichting) leest u onder andere wat (landelijk) de huidige regels zijn rondom recreatief nachtverblijf. Naar de noodverordening van 11 mei.


11 mei 2020
Aanvraag Tozo levensonderhoud

Wanneer u een aanvraag Tozo heeft ingediend, kunt u deze maand een telefoontje van ons verwachten zodat we voor 1 juni de aanvraag kunnen afhandelen. In het telefoongesprek nemen we de aanvraag met u door en kunnen deze aanvullen of corrigeren. Als we aanvullende stukken van u nodig hebben, bespreken we dit met u.

Lees hier het volledige bericht


8 mei 2020
Aanmeldingen steunmaatregelen agrarische sector alvast mogelijk

Ondernemers uit de sierteeltsector, de voedingstuinbouw (gespecialiseerd in producten voor de horeca) en de fritesaardappelsector die (grote) schade oplopen door de coronacrisis kunnen zich vanaf vandaag alvast melden bij RVO.
De regeling kan pas definitief worden vastgesteld na goedkeuring door de Europese Commissie. Met het oog op de snelheid kunnen ondernemers zich vooruitlopend op de goedkeuring alvast aanmelden bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).


7 mei 2020
​Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) 

Het kabinet en de banken willen de toegang tot liquiditeit voor het kleinere mkb verder vergemakkelijken. De KKC is gericht op die kleine ondernemers: micro-, midden- en kleinbedrijf. Het gaat hier naar schatting om enkele tienduizenden ondernemingen in Nederland. Het – in verhouding tot de handelingskosten – relatief kleine bedrag waar deze ondernemingen naar op zoek zijn, zorgt ervoor dat dit type ondernemingen doorgaans moeilijk aan financiering komt. Daarbij komt nog dat het risico voor financiers dat een lening niet wordt terugbetaald door de coronacrisis relatief hoog is. Doordat de overheid voor 95% garant staat kan een grotere groep ondernemers aan financiering worden geholpen.

Het streven is om de regeling vanaf half mei beschikbaar te hebben. Ondernemers melden zich voor deze kredietregeling (en andere regelingen zoals de BMKB en GO) bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. Meer informatie over de regeling op de website van de Rijksoverheid.


6 mei 2020
Ook voor ondernemers stap voor stap meer ruimte

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

Ook ondernemers krijgen stap voor stap meer ruimte. Dat is zichtbaar gemaakt in het stappenplan ‘Basisregels voor iedereen’. Naar alle maatregelen en het stappenplan op de website van de rijksoverheid.


1 mei 2020
Vraag overleg aan voor opstarten alternatieve bedrijfsinitiatieven

In deze coronatijd ziet de gemeente Cranendonck dat de ondernemers zich goed houden aan de richtlijnen en maatregelen van het kabinet. Ook zien we de echte ondernemersgeest terug in het willen opstarten van alternatieve bedrijfsinitiatieven. Respect voor de creativiteit!!! Toch vraagt de gemeente niet zonder overleg en zonder vergunning te beginnen. Wij steunen initiatieven die aansluiten bij de bedrijfsvoering van uw onderneming en zullen samen met u zoeken naar mogelijke tijdelijke maatwerk oplossingen. Wij vragen de ondernemers voor hun initiatieven een vergunning aan te vragen. Dit kan via evenementencr@cranendonck.nl.


1 mei 2020
Weekmarkt

Vanaf maandag 4 mei is er weer een gewone, complete weekmarkt in het centrum van Budel aanwezig. Dat betekent dat food en non-food kramen weer op de markt mogen staan. Belangrijk is dat iedereen de richtlijnen van het RIVM in acht blijft nemen. Dus houd 1,5 meter afstand en kom alleen.


1 mei 2020
Toespraak burgemeester Van Kessel en wethouder Kuppens

Burgemeester Roland van Kessel heeft een derde videoboodschap opgenomen voor inwoners vanwege het coronavirus. Nu samen met Frans Kuppens, die als wethouder economische zaken een oproep doet om lokaal te kopen ter ondersteuning van de plaatselijke ondernemers.


29 april 2020
Nieuwe noodverordening COVID-19 vanaf 29 april van kracht

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft woensdag 29 april een nieuwe noodverordening vastgesteld. Onderstaande Noodverordening COVID-19 is op dit moment van kracht in onze veiligheidsregio. In deze nieuwe noodverordening zijn de aangepaste landelijke maatregelen verwerkt  (landelijke maatregelen). Daarnaast zijn de Brabantspecifieke maatregelen voor een deel eruit gehaald. In deze noodverordening (inclusief de toelichting) leest u onder andere wat (landelijk) de huidige regels zijn rondom recreatief nachtverblijf. Naar de noodverordening op de website VeiligheidsRegio Brabant Zuidoost.

Voor het recreatief nachtverblijf gelden vanaf nu de volgende voorwaarden:

 • Inwoners met een vaste jaar- of seizoenplaats op een camping, of een vaste ligplaats in een jachthaven mogen in hun huisje, caravan of boot overnachten als ze een eigen douche en toilet hebben.
 • Particulieren die een huisje, een ingerichte tent of caravan huren op een camping of vakantiepark, mogen daar verblijven als de accommodatie een eigen sanitaire voorziening heeft.
 • Ook is het mogelijk om met een toercaravan op een camping te staan als hierop een aparte sanitaire voorziening staat.
 • Campers met eigen sanitair mogen op een camping of vakantiepark staan. Bij het legen van het chemisch toilet moeten ze 1,5 meter afstand houden van andere vakantiegangers.
 • Overnachten in de camper langs de openbare weg is niet toegestaan.
 • Supermarkten op campings en vakantieparken mogen open zijn als het mogelijk is om daar 1,5 meter afstand te houden tussen de klanten. Kan dat niet, dan is er de mogelijkheid om boodschappen te bestellen en te laten bezorgen. Natuurlijk kunnen noodzakelijke boodschappen gedaan worden bij de supermarkt in de omgeving. Doe noodzakelijke boodschappen alleen en vooral niet met het hele gezin.

29 april 2020
Coronavirus: verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld. Ook maakt staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) vandaag bekend het subsidieplafond van de zogenoemde SEED Capital-regeling voor 2020 bijna anderhalf keer zo groot te maken. Naar het bericht naar de website van de Rijksoverheid.


29 april 2020
Bedrijven komen via geregistreerde nevenactiviteit ook in aanmerking voor TOGS

Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

Het kabinet heeft meer dan kwart van het Nederlandse bedrijfsleven een belastingvrije gift van 4.000 euro gegeven, omdat ze naast de economische gevolgen van het coronavirus ook direct zijn geraakt door kabinetsmaatregelen.
De uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. Na analyse van de meldingen vanuit ondernemers bij RVO hierover blijkt dat deze geregistreerde nevenactiviteit soms beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beiden 4.000 euro). De regeling is te vinden via rvo.nl/togs.


29 april 2020
Hulp bij aanvraag Tozo

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Deze hulp is meestal niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer geen extra kosten te maken. De aanvraag Tozo is niet complex en u kunt de aanvraag via de formulieren op deze pagina rechtstreeks indienen.

Persoonlijke gesprek

Tijdens de beoordeling van de aanvraag nemen we altijd telefonisch contact met u op voor een persoonlijk gesprek.

In dit persoonlijk gesprek zorgen we samen voor een complete aanvraag en helpen we bij het bepalen van de juiste gegevens zodat u zonder zorgen de juiste toekenning krijgt. Heeft u de Tozo al aangevraagd, maar twijfelt u over de gebruikte gegevens of cijfers? Geef dit aan in het persoonlijk gesprek.

Lukt de aanvraag niet of heeft u vragen? Wij helpen u graag  bij uw aanvraag. Neem contact op met het ondernemersloket via 040-208 3444 of online via www.cranendonck.nl/ondernemersloket


15 april 2020
650 miljoen voor aanvullende maatregelen agrarische sector op noodpakket

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) komt de sierteeltsector, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector tegemoet voor geleden schade door de uitbraak van COVID-19. Naar het bericht op de website van Rijksoverheid.


15 april 2020
Aanvulling SBI-codes aan TOGS-regeling vanaf vandaag open: eenmalige gift direct getroffen ondernemers.

Het kabinet heeft vandaag besloten om de TOGS-regeling aan te vullen. Daardoor hebben diverse contactberoepen zoals tattooshops, die zich eerder nog niet konden registeren, omdat ze geen specifieke code in het Handelsregister hadden, toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere MKB-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd. Vraag de TOGS-regeling hier aan of bekijk de volledige lijst met SBI-codes.

Naar het volledige bericht op de website van Rijksoverheid.


10 april 2020
Update landelijk Noodpakket voor banen en economie

Het kabinet heeft vandaag aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Ook gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen. Lees hier het volledige bericht.


6 april 2020
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling voor werktijdverkorting opengesteld. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen vanaf maandag 6 april 2020 9.00 uur een aanvraag doen.


2 april 2020 
Belangrijk bericht voor campinghouders

De voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio hebben een aanvulling op de noodverordening vastgesteld, Hierin is bepaald dat gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op campings dicht moeten en dat recreatief nachtverblijf verboden is. Gasten die niet aan deze voorwaarden voldoen, moeten voor het weekend het terrein verlaten.


2 april 2020
Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst

Ondernemers en zzp’ers die in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen vragen om uitstel van betaling. Deze uitstelaanvraag wordt nu verder versoepeld: het aanvragen voor alle ondernemers wordt eenvoudiger, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Ook wordt er een regeling getroffen voor bedrijven die een zogenaamde g-rekening hebben, waarvan in de bouw of uitzendbranche vaak gebruik gemaakt wordt.


31 maart 2020
NOW-regeling klaar, loketten bijna open

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag bekend gemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Meer weten? Lees het volledige bericht op de site van de rijksoverheid


27 maart 2020
Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen

De aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren, eerder bekend als Noodloket, is vandaag geopend. Deze gift van €4.000 is voor ondernemers die direct zijn getroffen door de kabinetsmaatregelen vanwege corona.

Lees hier het volledige bericht op de website van de overheid


27 maart 2020
Versoepeling uitstel betaling gemeentelijke belastingen 

Ben je als ondernemer in de financiële problemen gekomen als gevolg van de Corona crisis?

Vraag direct uw uitstel gemeentelijke belastingen aan

De Samenwerkende gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard bieden hulp, vooruitlopend op de concrete uitwerking van de landelijke maatregel Versoepeling betaling belasting en Toeristenbelasting in het nationale Noodpakket. De drie gemeenten hebben besloten om op verzoek ondernemers en ZZP‘ers de mogelijkheid tot uitstel van betaling te verlenen voor de gemeentelijke belastingen OZB, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, rioolheffing, precario, reclame- en toeristenbelasting. Het uitgangspunt is dat het een overbruggingsmaatregel betreft en het geen afstel van belastingbetaling betekent.

Daarnaast stellen de gemeenten het verzenden van de nog op te leggen aanslagen gemeentelijke belastingen 2020 voorlopig uit. Voor alle overige openstaande vorderingen zetten de gemeenten het reguliere incassotraject door. Hierbij zullen zij extra aandacht hebben voor de huidige omstandigheden en als het nodig is maatwerk verlenen.

Hiermee hopen de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard lucht te geven aan ondernemers. In de komende periode bekijken de gemeenten hoe zij met deze tijdelijke maatregelen definitief om willen gaan.

Ondernemersloket

Ben je als ondernemer in financiële problemen gekomen door de gevolgen van de coronacrisis? Vraag dan via het ondernemersloket uitstel aan. Binnenkort volgt meer informatie op de websites van de drie gemeenten. Ook kunt u bellen naar : 040-2083444. U komt dan uit bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Zij fungeren als centraal contactpunt voor dit onderwerp in de samenwerking tussen de gemeente Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard.