Remondis verzorgt vanaf 2023 de afvalinzameling in Cranendonck

Vanaf januari haalt Remondis huis-aan-huis het afval op en verzorgt zij de afvoer en verwerking van afval dat wordt ingeleverd via de Milieustraat. In 2022 won Remondis de aanbesteding die door gemeente Cranendonck is uitgezet. De overheid is wettelijk verplicht om werk aan te besteden. Zo kunnen inkopen door de overheid eerlijk en transparant geregeld worden. Alle geïnteresseerde bedrijven krijgen gelijke kans om werk uit te voeren.

Een nieuwe inzamelaar betekent ook dat er zaken gaan wijzigen. Op deze pagina staan de belangrijkste wijzigingen voor u uitgelegd, ook kunt u een antwoord vinden op de meest gestelde vragen.

Wat verandert er voor u?
 

De dagen waarop uw afval wordt ingezameld.

Vanaf 1 januari wordt uw afval niet meer op dezelfde dag ingezameld. Waar u voorheen uw gft, pmd en restafval bijvoorbeeld allemaal op de dinsdag kon aanbieden, wordt dit nu verspreid over verschillende dagen. Dit heeft er mee te maken dat inzamelroutes anders zijn samengesteld. Bekijk daarom goed de afvalkalender of afval-app om te zien welk afval op welke dag wordt opgehaald.
 

Het tijdstip waarop uw afval wordt ingezameld.

Het tijdstip waarop de inzamelwagen bij u in de wijk komt, kan anders zijn. Zorg daarom dat u het afval voor 7.30 uur op de inzameldag aanbiedt en pas aan het einde van de dag een melding maakt wanneer uw container niet is geledigd. 
 

Afwijkende inzamelmomenten in de eerste twee maanden.

In de eerste twee maanden van 2023 kan de periode tussen inzamelmomenten afwijken. Dit heeft te maken met de nieuwe samenstelling van routes. Hierdoor kan het voorkomen dat u uw restafval of PMD minder vaak (of juist vaker) kunt aanbieden dan u gewend bent. Een voorbeeld: uw laatste lediging restafval was op 27 december 2022, terwijl uw eerst volgende inzamelmoment op 17 januari plaatsvindt. Hier zitten dan maar 3 weken tussen. Ook kan het voorkomen dat u langer dan 8 weken moet wachten. Indien dit het geval is heeft u de mogelijkheid een extra lediging in te plannen (zie vraag-antwoord onder aan deze pagina). 

Indien u vragen of een klacht heeft over uw inzamelschema, dan helpen wij u graag. U kunt vanaf 2 januari telefonisch een melding maken of direct online een melding indienen.

Neem contact op

Direct online regelen(externe link)

Wat verandert er niet?

De manier waarop het afval wordt ingezameld en de frequentie van inzamelen (met uitzondering van de eerste twee maanden) blijft hetzelfde.

Plastic, metaal en drankkartons (PMD)1x per 2 wekenPMD-zakken
Groente, fruit en tuinafval (GFT)1x per weekGroene container
Restafval1x per 8 wekenGrijze container
Oud papier1x per maand (m.u.v. gastel)Gebundeld

Vanaf wanneer zijn de nieuwe inzameldata bekend?

Vanaf 24 december vindt u de nieuwe inzameldagen in de afval-app en op de afvalkalender.

Wordt mijn afvalstoffenheffing nu duurder?

Mede door de nieuwe overeenkomst is de afvalstoffenheffing in 2023 verlaagd. Het vastrecht daalt en de tarieven per lediging zijn gelijk gebleven.

Afvalstoffenheffing 2023

Ik moet langer dan 8 weken wachten op mijn volgende restafvallediging, wat nu?

Indien u langer dan 8 weken moet wachten en dit als een probleem ervaart, dan verzoeken wij u vanaf 2 januari contact op te nemen met de afvalinfolijn. Zij kunnen dan een extra lediging voor u inplannen.

Neem contact op

U kunt ook digitaal een melding maken. Ga, na het invullen van uw postcode en huisnummer, in het linkermenu naar "Aanvragen", "Serviceverzoek", "Restcontainer (grijs)", "Ophalen container".

Direct online regelen(externe link)

Kan ik nu vaker mijn afval inleveren?

De inzamelfrequentie en de manier waarop u afval kunt inleveren, blijft gelijk (met uitzondering van de eerste twee maanden).

Kan ik de huidige afval-app blijven gebruiken?

Ja, de huidige afval-app en afvalkalender kunt u blijven gebruiken.

Mijn afvalkalender mist data voor het oud-papier, wat nu?

Buurtvereniging 't bösselke heeft besloten te stoppen met de inzameling van het oud papier. Zodra bekend is wie deze route gaat overnemen en op welke dag dit plaatsvindt, wordt uw afvalkalender aangevuld. 

Kan ik mijn tariefzakken nog inleveren in 2023?

U kunt tot en met 31 december 2022 tariefzakken gratis inleveren bij de Milieustraat. Vanaf 2023 is dit niet meer mogelijk.