Gisteren gaf gemeente Cranendonck samen met IVN invulling aan de Nationale Boomfeestdag. Dit jaar op een bijzondere locatie: bij de boomgaard van de Baronie van Cranendonck. 210 leerlingen (veelal) uit groep 7 plantten hier 63 fruitbomen, waardoor de boomgaard naast het kasteeltje is uitgebreid. In 2008 zijn hier de eerste bomen geplant.

‘Van deze jonge fruitbomen plukken we over een jaar of zeven met zijn allen letterlijk de eerste vruchten', vertelt wethouder Karel Boonen (portefeuille Duurzaamheid) van gemeente Cranendonck. ‘Juist door zelf aan de slag te gaan, krijgt het landelijke thema van de Nationale Boomfeestdag (met) Bomen Werken! nog meer betekenis.’ Met dit thema wordt het belang van (meer) bomen planten onderstreept om zo klimaatverandering tegen te gaan. Bomen houden water vast, brengen verkoeling, filteren schadelijke stoffen uit de lucht en leveren voedsel, leefruimte en bescherming aan allerlei planten en dieren. ‘Het is belangrijk om hier onze jonge inwoners al bewust van te maken’, vult Karel Boonen aan. 

Cultuurhistorie en natuur hand-in-hand

De bomen die de kinderen afgelopen woensdag aan de Van Schoonvorstlaan in Soerendonk plantten, bestaan uit inheemse soorten; appelbomen, kersenbomen, perenbomen, kastanjebomen en notenbomen. Achter het kasteeltje ligt (nog) een oude appelboomgaard, waarvan de meeste bomen uit het einde van de 19e eeuw dateren. De twee boomgaarden zijn 2,7 hectare groot. ‘Samen met het kasteeltje, de oude lanen en het oude bos draagt de ‘nieuwe’ boomgaard bij aan de cultuurhistorie van de baronie’, verduidelijkt wethouder Marcel Lemmen (met Baronie van Cranendonck in zijn portefeuille). ‘De vruchten die de boomgaarden opleveren, mogen (straks) door inwoners voor eigen gebruik worden geplukt. Dit alles maakt het gebied uniek.’

Programma Nationale Boomfeestdag in Cranendonck

De schoolgidsen van IVN Cranendonck, de medewerkers van Attendergroen, Staro, ANV (Agrarische Natuur Vereniging) en de gemeente leidden de Nationale Boomfeestdag in Cranendonck in goede banen. Naast het planten, waren er spelletjes bij de plantlocatie en kregen alle deelnemende kinderen wat lekkers. Alle basisscholen in de gemeente zijn uitgenodigd, 9 scholen namen deel aan deze dag.