In de Mariapeel is gisteren een grote natuurbrand geweest. De brandweer is nog steeds aan het nablussen. Door de variatie in windsterkte en windrichting kan er in een wijde omgeving van de brand op dit moment en waarschijnlijk ook de komende dagen nog sprake zijn van geur- en rookoverlast.

Ook in uw omgeving kunt u dus geur- en rookhinder ervaren.
De brandweer verricht continu metingen in het gebied en de omliggende regio. Hieruit blijkt dat de concentraties gevaarlijke stoffen laag zijn. Er is dus geen sprake van een gevaar voor de volksgezondheid. Ook de komende dagen blijft de brandweer metingen verrichten.

Ervaart u toch hinder van geur of rook, sluit dan ramen en deuren en zet uw ventilatie uit.

Ben voorzichtig met open vuur en wees alert
Doordat het al langere tijd droog is, is de kans op een natuurbrand nu groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om natuurbrand te voorkomen of te beperken. Gooi geen peuken uit het raam van de auto of in de natuur. Ben voorzichtig met open vuur. Wees alert en bel 112 bij verdachte situaties.