WOZ en OZB

WOZ en OZB

Aanslag gemeentelijke belastingen 2018
 

Twee keer dezelfde belastingaanslag ontvangen?

Op 27 februari zijn er aanslagen gemeentelijke belastingen 2018 verzonden. Door een technische storing in het systeem zijn sommige aanslagen met een onvolledig adres afgedrukt. Eind vorige week zijn deze aanslagen nog een keer verzonden. Hierdoor kan het zijn dat u twee keer dezelfde aanslag heeft ontvangen. Is dit bij u het geval? Dan kunt u één aanslag als niet verzonden beschouwen.

Onze excuses voor het ongemak. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het reactieformulier op de website.

Belastingaanslag ook digitaal
Maakt u gebruik van de berichtenbox van MijnOverheid? Dan ontvangt u de aanslag dit jaar zowel per post als digitaal. Op het aanslagbiljet staat de ozb en de nieuwe WOZ-waarde vermeld.

Meer informatie
Bij de belastingaanslag ontvangt u een bijsluiter met informatie over onder meer de tarieven. Ook op deze pagina hebben we veel informatie overzichtelijk voor u bij elkaar gezet. Zo kunt u online het taxatieverslag van uw woning opvragen, de WOZ waarde van andere woningen bekijken of een automatische incasso regelen.

Bezwaar
Heeft u vragen over de WOZ-waarde of bent u het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde, vul dan eerst het reactieformulier in op de website. Dat kan voorkomen dat u bezwaar moet maken. Samen met u kijkt de taxateur dan naar de waarde van uw woning. Is de WOZ-waarde te hoog, dan past de taxateur deze aan. Is de waarde correct, dan wordt de zaak samen met u besproken. Wordt u het niet eens, dan kunt u alsnog het bezwaarformulier indienen.

Vragen?
Heeft u nog vragen over uw aanslag of de WOZ-waarde? Neem gerust contact met ons op of bel met 14 0495.