Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Wonen

Wonen

Heeft u bouwplannen? 

De gemeente heeft handige folder hierover. 

Woonvisie

De gemeenteraad stelde op 30 januari 2018 de nieuwe Woonvisie 2018-2030 vast. Een woonvisie die samen met samenwerkingspartners en andere betrokkenen is opgesteld. Niet alleen op gebied van wonen maar ook op gebied van leefbaarheid, zorg, duurzaamheid en vestigingsklimaat is meegedacht. In de visie blikken we vooruit op wonen in Cranendonck tot 2030. Deze kaders zijn de leidraad voor komende beleids- en projectvraagstukken.

Kwaliteit

Bij het opstellen van de visie is verder gegaan op de Nota Omdenken. Vooral het aanpassen en transformeren van de bestaande gebouwen is uitgangspunt. Nieuwbouw doen we enkel als het iets toevoegt aan wat er nog mist in een dorp of wat iets toevoegt in kwaliteit.

Een plek waar je wilt (blijven) wonen!

Geluk, gezondheid en leefbaarheid staan in de visie voorop. Een aantrekkelijk duurzaam woonklimaat voor alle inwoners. Dit komt tot uiting in een passend woningaanbod, een prettige woonomgeving en een duurzaam buitengebied. Cranendonck heeft kernen waar wensen tevreden zijn, oog hebben voor elkaar, plezierig samenwerken en waar iedereen mee kan doen. Zes kernen, één gemeente met volop dynamiek, werk op alle niveaus en een goede bereikbaarheid. Een gemeente waar je graag wilt (blijven) wonen of waar je naar toe terug komt.

Focus- en actiepunten

De visie bevat zes thema’s: behoefte, leefbaarheid, zorg, duurzaamheid en vestigingsklimaat. Per thema zijn de focus- en actiepunten uitgewerkt. Voor de doelstellingen en acties voor de corporaties is een apart hoofdstuk opgenomen.

Woningbouwprogramma 2017 - 2018

Meer weten over de ontwikkelingen op kortere termijn? Lees hier het woningbouwprogramma 2017-2018

Interessante links

Woonbehoefte

> Kleiner wonen/tiny houses (Aedes)

> Flexwonen (Trouw)

> Oud en jong samen (KCWZ)

Leefbaarheid

> Wat levert burgerparticipatie op? (KCWZ)

> Trends en ontwikkelingen in het Sociaal Domein (VNG)

> Vereenzaming in de samenleving (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving)

> Langer zelfstandig wonen (Rijksoverheid)

Zorg

> Van verzorgingsmaatschappij naar participatiemaatschappij (info.nu)

Duurzaamheid

> Klimaatverandering (Milieu Centraal) 

> De circulaire economie (Rijksoverheid)

> Metalot: Innovatie in volledig circulair gebruik van metalen en energie (Metalot)

> De kracht van Woonconnect (Woonconnect)

Vestigingsklimaat

> Economisch Cranendonck (gemeente Cranendonck)

> Gebiedsvisie Kansen over Grenzen (gemeente Cranendonck)

> Trendrapport Toerisme, recreatie en vrije tijd 2016 (CBS)

Woningcorporaties

> Woningwet (woningwet 2015)