In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Wonen

Wonen

In haar woonbeleid maakt de gemeente keuzes over allerlei onderwerpen op het gebied van wonen. Bijvoorbeeld over locaties voor nieuwbouw, verdeling van woonruimte, doelgroepen en de rol van woningcorporaties.

Woonvisie 2018 – 2030

Onze woonvisie biedt een kader voor de verdere uitvoering van woningbouwplannen in de periode 2018-2030. De visie is samen met samenwerkingspartners en andere betrokkenen opgesteld. De centrale ambities voor Cranendonck in de periode 2018-2030 zijn:

  • Gezond, passend en goed wonen voor alle inwoners in Cranendonck.
  • De bestaande woningvoorraad als uitgangspunt voor de visie. Aandacht is gericht op verbetering en transformatie van bestaande locaties naar kwaliteit en invulling die past bij de vraag van de toekomst en inspeelt op stabilisatie van de behoefte.
  • Iedere toevoeging is een kwalitatieve, duurzame aanvulling op de segmenten in een specifieke kern of het buitengebied.

De Woonvisie 2018- 2030 is op 28 januari 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.
 


Beleidsnota ‘Omdenken in Cranendonck’

In deze nota is een aanzet gegeven voor de actualisatie van de Woonvisie 2012-2022 en het bijbehorende woningbouwprogramma. Actualisatie is noodzakelijk vanwege een veranderende vraag op de woningmarkt, verdergaande vergrijzing en de decentralisatie van de zorg. De woningmarkt blijft in beweging. Het is belangrijk om steeds opnieuw inzicht te krijgen in de vraag van de burger en hier flexibel op te kunnen reageren. Dit doen we door samen met marktpartijen en corporaties te zoeken naar mogelijkheden. De nota geeft input voor het stellen van prioriteiten en biedt de basis voor het woningbouwprogramma.

De beleidsnota ‘Omdenken in Cranendonck’  is op 22 juni 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.
 


Woningbouwprogramma

In het woningbouwprogramma 2017-2020 leest u meer over de ontwikkelingen op kortere termijn. Een actualisering volgt na vaststelling in 2021.