Werkzaamheden Gastelseweg, Dommelstraat en Waalstraat

Werkzaamheden Gastelseweg, Dommelstraat en Waalstraat

Dit item is verlopen op 17-07-2019.

Op 11 juni starten werkzaamheden aan de Gastelseweg, Dommelstraat en Waalstraat in Budel. De werkzaamheden bestaan uit:

  • Aanleggen van een blauwe ader waarbij het hemelwater (regenwater) wordt gescheiden en afgekoppeld van het vuile afvalwater dat naar het riool gaat.
  • Inrichten van gebied als 30 km zone waarbij de kruising Waalstraat met de Gastelseweg wordt versmald en een verhoogd kruispunt wordt aangelegd.
  • Opbreken van het wegdek en de bestratingen en vervangen door nieuw materiaal.

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd zodat de bereikbaarheid van de woningen zoveel mogelijk is gegarandeerd en het doorgaand verkeer zo weinig mogelijk overlast ondervindt. Er wordt een omleidingsroute ingesteld. Afhankelijk van de weeromstandigheden zijn de werkzaamheden eind september 2019 afgerond.