Werkzaamheden Damenweg, De Branten en Beekstraat Soerendonk

Werkzaamheden Damenweg, De Branten en Beekstraat Soerendonk

Dit item is verlopen op 18-12-2019.

Vanaf 30 september wordt de rijbaan aan de Damenweg tussen de Beekstraat en Goorstraat vernieuwd en de afwatering verbeterd. Gelijktijdig worden aan beide zijden van de rijbaan aanliggende fietspaden aangelegd. De snelheid in de Damenweg blijft 50 km/uur.

Aansluitend wordt op De Branten nabij de komgrens van Soerendonk een wegversmalling met busdrempel aangelegd en op de Beekstraat rode fietssuggestiestroken en een trottoir gerealiseerd. De snelheid in de Beekstraat wordt na het opnieuw inrichten van de weg 30 km/uur.

Om de verkeersoverlast te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Afhankelijk van de weersomstandigheden, zijn de werkzaamheden naar verwachting eind november gereed.